Viac

Získajte geotiff Transformáciu z bodovej korešpondencie


Snažím sa nájsť spôsob, ako získať geografickú transformáciu (poloha NW rohu, veľkosť pixelov a rotácia) pre daný obrázok tiff. Mám tiff, o ktorom viem, že používa nejaký súradnicový referenčný systém (projekcia UTM používajúca referenčný elipsoid WGS84).

Chcel by som z neho urobiť geotiff pomocou softvéru napríklad tak, že spojím bodové korešpondencie medzi obrazom tiff a referenčnou mapou. Rád by som použil niečo ako Maptiler, ale bez obmedzenia rozlíšenia obrazu 10k * 10k.

Nateraz je riešením, ktoré ma napadne, zmenšiť vstupný tiff, použiť Maptiler na získanie GeoTransformu a potom použiť GDal, aby sa tento tiff stal Geotiffom tak, že sa škálovanie pixelov zmení inverzným koeficientom.

Existujú nejaké bezplatné alternatívy na vygenerovanie geografického bodu pomocou korešpondencie?


Tento proces hľadania geotransformácie alebo budovania geotiffu z daného raasterového obrazu je známy ako Georeferencie. Namiesto použitia Maptileru môžem použiť QGis s Doplnok GeoReferencer, ktorý je dobre prezentovaný v netpalantire a v digitálnej geografii ho možno použiť aj s pekným grafickým používateľským rozhraním.


Pozri si video: Downloading Landsat GeoTiff Images and Viewing Them in Quantum GIS (Október 2021).