Viac

Načítajte typ geometrie (bod / čiara / mnohouholník) z prvku OL3


Ako zistím, či je funkciou OL3 bod, čiara alebo mnohouholník? Potrebujem zvýrazniť prvky pri prejdení myšou a požadovaný štýl sa líši pre body, takže potrebujem vedieť, o aký typ geometrie ide, aby som mohol použiť správny štýl.


Nájdené: feature.getGeometry (). GetType ()


Toto je odkaz na oficiálnu dokumentáciu OL3 API pre getType (). Nie je k dispozícii v zozname funkcií definovaných pre geometriu.


Pozri si video: Construct a Pentagon (Október 2021).