Viac

Výpočet veľkosti konkrétnej oblasti pod nárazníkom v QGIS?


Mám bodový súbor dedín, kde sa zhromažďovali údaje v severnej Keni. Okolo tých dedín som vytvoril nárazník.

Druhá vektorová vrstva obsahuje polygóny definujúce oblasti podľa vegetačného typu. Napríklad les by mohol byť obklopený úzkym prstencom lesov v oblasti, ktorá je prevažne trávnatá. Snažím sa získať percento každého typu vegetácie v nárazníku na dedinu.

Používam QGIS 1.7


Môžete použiť nástroj „Priesečník“ na vyrovnávaciu vrstvu a vrstvu využitia pôdy. Takto by sa mala vytvoriť tretia vrstva, v ktorej sú nárazníky „vystrihnuté“ z polygónov využívajúcich územie. Potom môžete pomocou poľa Field Calculator vypočítať plochu výsledných polygónov.

Dedinský nárazník predtým

a po operácii Križovatka a výpočte plochy pomocou poľnej kalkulačky:

Delením o celkovú plochu medzipamäte získate percentuálne hodnoty.