Viac

Nahlasujete údaje služieb OGC?


Bol som požiadaný, aby som vytvoril akýsi prehľad údajov o službách OGC a tiež nejaký porovnávací prehľad, aby som ukázal porovnanie. So službami OGC som veľmi nepracoval, ale pri kontrole som cítil, že WMS GetCapabilities bude najjednoduchšie extrahovať.

Aby som sa mohol začať pohybovať na projekte, rozobral som XML na plochý súbor a vytvoril som databázu, dosť ľahkú, ale keď sa pozriem, vidím, že musí existovať lepšia cesta. Mám niekoľko tisíc koncových bodov na kontrolu a musím si celú žiadosť pozrieť s časom. Aké nástroje sú k dispozícii na pomoc pri dotazovaní na servisné informácie, keď sa dozviem tento produkt?


Znie mi to, akoby ste potrebovali zostaviť katalóg, napríklad by ste mohli použiť GeoNetwork

Môžete načítať metaúdaje do katalógu a môžete si nechať vizuálne porovnať záznamy, alebo môžete vytvoriť vlastné dotazy proti databáze metaúdajov pomocou CSW.