Viac

Aký súradnicový referenčný systém by som mal použiť pre Britské ostrovy?


Zaujímalo by ma, ktorý referenčný systém súradníc by bolo najlepšie použiť pre projekt pokrývajúci Britské ostrovy, pretože Spojené kráľovstvo a Írsko majú samostatné systémy - British National Grid a Irish National Grid / Irish Transverse Mercator.


Použil by som niečo ako EPSG: 3035 - je to rozumná európska projekcia, ktorá má rovnakú plochu, takže je vhodná pre väčšinu štatistických máp.


Musíte sa pozrieť na rozsah každej projekcie okolo tejto oblasti. Napríklad: Dvojitým kliknutím vo vrstve (vnútorný obsah v ARCGIS) prejdite na kartu súradnicový systém. A potom musíte definovať, či to bude Projektované alebo Geografické. Ďalej musíte analyzovať funkcie na porovnanie s pôvodným rozsahom, napríklad:

Projekcia,

False_Easting,

False_Northing,

Central_Meridian,

Mierka,

Latitude_Of_Origin,

Lineárna jednotka.

Bude vám užitočné sa rozhodnúť v ďalšej situácii!

Ak máte akékoľvek otázky, dajte mi vedieť!