Viac

Výber prvkov v triede prvkov a aktualizácia polí tried prvkov na základe Priestorového výberu?


Existuje ArcPy, existuje nejaký spôsob, ako aktualizovať vybrané záznamy poľa triedy prvkov na základe výberu podľa iného tvarového súboru?

Inými slovami, aktualizujte pole v bode triedy prvkov na základe toho, do ktorého mnohouholníka spadá. Týmto by sa samozrejme čerpali informácie o poli z tvarového súboru, ktorý sa používa na výber.


Odpovedal som tu na otázku, ktorá je pravdepodobne podobná tomu, čo chcete (druhá časť odpovede). Používanie funkcie Spatial Join funguje tiež, ale vytvára ďalšiu vrstvu, ktorá by nemusela byť žiaduca. Ak máte konkrétne vrstvy / obrazce, pošlite ich do svojej otázky a pokúsim sa vytvoriť použiteľný kód pre váš konkrétny problém.


Použite nástroj Spatial Join. Tu nájdete ďalšie informácie o funkcii mapovania polí spolu s vašim prihlásením.