Viac

Prepojujete zariadenie Garmin GPS s ArcMap?


Mám problém s pripojením môjho Garmin GPS 18x USB k ArcMap. To nefunguje. Môžete mi poradiť?


Na pripojenie vreckových prijímačov Garmin k ArcMap som použil DNR GPS (http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html). Nepoužíval som GPS 18x USB, ale DNR GPS podporuje protokol Garmin, takže by mal fungovať rovnako ako vreckové zariadenia. Uistite sa, že máte nainštalované správne ovládače GPS.

MX GPS (http://www.mxgps.com/) môže byť ďalšou možnosťou, ale z informácií na webových stránkach sa nezdá, že by bolo možné streamovať údaje.