Viac

Ako môžem nastaviť jas v openlayers 3.11…?


Aktuálna verzia OL 3 je 3.11.2, v starom príklade (3.8) som videl podporu jasu / kontrastu: http://openlayers.org/en/v3.8.1/examples/brightness-contrast.html

Novšie verzie však takúto funkciu nepodporujú.

Existujú nejaké spôsoby, ako ovplyvniť jas / kontrast vrstiev?


Toto je uvedené v poznámkach k aktualizácii:

ExperimentálnesetHue,setContrast,setBrightness,setSaturationa príslušné metódy getru boli odstránené. Tieto vlastnosti fungovali iba s vykresľovačom WebGL. Ak máte záujem o uplatnenie farebných transformácií, vyhľadajteposkladaťudalosť v dokumentoch API. Okrem tohool.source.Rastersource poskytuje spôsob vytvárania nových rastrových údajov na základe ľubovoľných transformácií spustených na ľubovoľnom počte vstupných zdrojov.