Viac

The Rockhound's Handbook


Úvod do rockhoundingu so základnou geológiou, identifikáciou minerálov a fosílií, farebnými fotografiami, poľnými metódami a oveľa viac. Revidované, rozšírené druhé vydanie. Táto kniha obsahuje brožúru s rozmermi 6 "x 9" s 304 stranami.

The Rockhound's HandbookObsah

úvod6
Skaly a minerály v celej histórii12
Základná geológia24
Tvorba nerastov38
Identifikácia minerálov51
Minerály a Rockhound Might Encounter69
Fotografie farebných vzoriek80
Plánovanie exkurzie101
Tipy na nájdenie minerálov v teréne107
Nástroje pre zber126
Niektoré techniky zhromažďovania135
Nájdenie zlata a iných ťažkých nerastov146
fosílie156
Právne aspekty181
Príprava, prezentácia a zobrazenie189
Rezacie a leštiace minerály200
Šperky z drahokamov a minerálov223
Dodatok A: Navrhované štítky vzoriek250
Dodatok B: Charakteristika bežne sa vyskytujúcich nerastov251
Príloha C: Vládne agentúry259
Príloha D: Múzeá s ťažobným a nerastným bohatstvom263
Príloha E: Niektoré webové odkazy271
Dodatok F: Slovník274
Príloha G: Návrhy na ďalší výskum287
index294