Viac

Aplikujete poľnú kalkulačku ArcGIS na nové záznamy?


Používam poľnú kalkulačku v ArcMap 10.1 na vyplnenie poľa reťazcovou verziou existujúceho celočíselného poľa. Na existujúcich údajoch to funguje správne.

Hľadám spôsob, ako toto pole zaplniť novými záznamami.

Je možné, aby poľná kalkulačka automaticky vyplnila pole na základe výpočtu?


Na to môžete použiť doplnok Attribute Assistant.


Pozri si video: Basic Field Calculator (Septembra 2021).