Viac

Geológia drahokamov


Anglické vydanie

Eugenii Kievlenko (1923 - 2000) bol popredný ruský geológ s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti prieskumu, objavovania a vyhodnocovania ložísk všetkých druhov. Objavil desiatky ložísk drahokamov v rôznych častiach Ruska a bol mu zaslúžený oživenie priemyslu v tejto oblasti na rezanie drahokamov.
Geológia drahokamov je prvou komplexnou publikáciou v anglickom jazyku, ktorá vkladá drahokamy do stručného geologického a genetického rámca, ktorý poskytuje porozumenie existujúcim ložiskám a prostredím ich vzniku. Kniha je medzinárodne zameraná a pokrýva väčšinu významných nálezísk drahokamov, hoci sa kladie silný dôraz na vklady bývalého ZSSR a Ruskej federácie.
Osemnásť kapitol je venovaných konkrétnym drahokamom (vzácny korund, beryl atď.). Každá kapitola obsahuje historické a mineralogické údaje s diskusiami o chromoforoch zodpovedných za rôzne odrody. Hlavné ložiská a oblasti drahokamov sú opísané pre každú krajinu vzhľadom na geologicko-genetickú klasifikáciu. Text je liberálne ilustrovaný geologickými a geografickými mapami, rezmi (mierkami) a ďalšími obrázkami, ako aj množstvom vynikajúcich farebných fotografií.
O geológii ložísk drahokamov bolo napísaných veľmi málo kníh. Čítanie tejto knihy bude mať úžitok pre každého, kto sa chce stať lovcom drahokamov. Obsahuje informácie, ktoré nikde inde nenájdete. Toto anglické vydanie je ľahko čitateľný a geologicky presný preklad.

Geológia drahokamovObsah

Vpred do anglického vydania11
poďakovanie12
predhovor13
1. Všeobecné údaje o drahokamoch14
1.1 Klasifikácia drahokamov14
1,2 šperky18
1.3 Šperky - priemyselné a priemyselné kamene32
1.4 Syntetické kryštály - náhrady prírodných drahokamov33
2. Korund (Ruby a Sapphire)38
2.1 Všeobecne38
2.2 Geologické genetické typy vkladov42
2.2.1 Magmatické vklady42
Čadičové a alkalické čadičové výlisky43
Zásadité zásadité žiarovky46
2.2.2 Pegmatitové vklady (Syenite Pegmatites)48
2.2.3 Kontaktovanie metasomatických vkladov49
Endoskarns v Marbles and Calciphyres49
Sľudové anorthosity v mafických a ultramafických horninách57
2.2.4 Metamorfné vklady61
2.2.5 Vklady v placeroch61
3. Beryl71
3.1 Všeobecne71
3.2 Emerald73
3.2.1 Všeobecne73
3.2.2 Geologické genetické typy vkladov77
3.2.2.1 Pegmatitové vklady77
3.2.2.2 Vklady Greisen79
Ultramafický Greisens80
Karbonátovo čierna bridlica Greisens95
3.2.2.3 Hydrotermálne vklady96
3.2.2.4 Vklady riaditeľa102
3.3 Akvamarín a ďalšie šperky Beryly102
3.3.1 Všeobecne102
3.3.2 Geologické genetické typy vkladov105
3.3.2.1 Pegmatitové vklady105
Miarolitické granitové žuly105
Mikroglíny-beryl-muskovitové pegmatity bez obsahu114
3.3.2.2 Vklady Greisen114
3.3.2.3 Postopánske výdechové-hydrotermálne vklady118
3.3.2.4 Vklady riaditeľa119
4. Vzácny Opál120
4.1 Všeobecne120
4.2 Geologické genetické typy vkladov124
4.2.1 Hydrotermálne post vulkanické vklady124
4.2.2 Vklady supergénu128
5. Topaz132
5.1 Všeobecne132
5.2 Geologické genetické typy vkladov135
5.2.1 Pegmatitové vklady135
5.2.2 Vklady Greisen145
5.2.3 Hydrotermálne vklady145
Post-rušivé plutonogénne vklady145
Hydrotermálne vklady po sopečnom výdychu147
5.2.4 Vklady hoblíkov149
6. Turmalín151
6.1 Všeobecne151
6.2 Geologické genetické typy vkladov154
6.2.1 Pegmatitové vklady154
6.2.2 Kontaktovanie metasomatických vkladov171
6.2.3 Metamorfné vklady172
6.2.4172
7. Spinel173
7.1 Všeobecne173
7.2 Geologické genetické typy vkladov175
7.2.1 Vklady magnézskej priadze175
7.2.2 Vklady z placeru180
8. Granát181
8.1 Všeobecne181
8.2 Geologické genetické typy vkladov186
8.2.1 Magmatické vklady186
kimberlites186
Čadičové Eruptívne Brekcie191
Felsické a stredne extrúzne horniny193
8.2.2 Pegmatitové vklady194
8.2.3 Kontaktovanie metasomatických vkladov195
Exo- a endoskarny195
Apogabbro Metasomatites196
8.2.4 Hydrotermálne vklady198
Plutonické vklady v ultramafických skalách199
Postop vulkanické vklady vo felsických extrúziách202
8.2.5 Metamorfné vklady202
8.2.6 Vkladače placera204
9. Peridot (chryzolit)208
9.1 Všeobecne208
9.2 Geologické genetické typy vkladov209
9.2.1 Magmatické vklady209
kimberlites210
Bazalty a alkalické bazaltoidy212
9.2.2 Hydrotermálne vklady215
Ultramafické alkalické masívy centrálneho typu215
Ultramafické masívy alpského typu218
9.2.3 Vklady riaditeľa219
10. Ametyst221
10.1 Všeobecne221
10.2 Geologické genetické typy vkladov223
10.2.1 Pegmatitové vklady223
10.2.2 Vklady železnej rudy225
10.2.3 Hydrotermálne vklady226
Plutonogénne vklady226
Vulkanogénne vklady233
Telethermálne vklady236
10.2.4 Vklady riaditeľa236
11. Tyrkysová237
11.1 Všeobecne237
11.2 Geologické genetické typy vkladov240
11.2.1 Vklady v magmatických horninách240
11.2.2 Vklady v piesočnatohorných skalách250
12. Jantárová255
12.1 Všeobecne255
12.2 Geologické genetické typy vkladov261
12.2.1 Biogenicko-sedimentárne vklady261
12.2.2 Vklady riaditeľa262
13. Lazurit273
13.1 Všeobecne273
13.2 Geologické genetické typy vkladov276
13.2.1 Vklady v Magnézskych skarnoch276
13.2.2 Vklady riaditeľa287
14. Jadeite288
14.1 Všeobecne288
14.2 Geologické genetické typy vkladov291
14.2.1 Kontaktovanie metasomatických vkladov v ultramafických horninách291
14.2.2 Vklady riaditeľa302
15. Nefrit303
15.1 Všeobecne303
15.2 Geologické genetické typy vkladov306
15.2.1 Kontaktovanie metasomatických vkladov306
Vklady v hadovitých ultramafických horninách307
Vklady v magnézskych skarnoch319
15.2.2 Vklady riaditeľa323
16. Charoit326
16.1 Všeobecne326
16.2 Geológia a genéza ložiska Sirenevy Kamen327
17. Malachit333
17.1 Všeobecne333
17.2 Geologické genetické typy vkladov335
17.2.1 Vklady v oxidovaných zónach rudy sírniky medi v horninách nesúcich uhličitan335
17.2.2 Vklady riaditeľa343
18. Chalcedónia345
18.1 Všeobecne345
18.1.1 Achát347
18.1.2 Carneol, Carnelian a Sard350
18.1.3 Chrysopráza351
18.1.4 Ostatné ozdobné odrody353
18.2 Geologické genetické typy vkladov355
18.2.1 Postop vulkanické hydrotermálne vklady355
Ložiská chalcedónu v základných a stredných vulkanogénnych horninách355
Vklady achátu v kremičitých sopečných horninách367
18.2.2. Diagenetické a katagénne ložiská370
18.2.3 Vklady v zvetrávaných kôrach373
Chryzoprázové usadeniny v zvetrávaných kôrach obsahujúcich nikel na ultramafických horninách373
Cacholong vklady v zvetrané kôry377
18.2.4 Vklady riaditeľa377
Eluviálne a eluviálno-deluviálne vklady377
Konglomeráty obsahujúce achát378
Riečne usadeniny379
Vkladové vrstvy pobrežia382
19. Rhodonit383
19.1 Všeobecne383
19.2 Geologické genetické typy vkladov386
19.2.1 Vklady v kalkulačných skarnoch386
19.2.2 Hydrotermálne vklady388
19.2.3. Premenné vklady389
19.2.4 Vklady riaditeľa398
20. Ekonomicko-geologické typy ložísk drahokamov a hlavné zákonitosti ich priestorového rozdelenia400
Magmatické vklady401
pegmatitu401
Ložiská drahokamov v ultramafických horninách406
Magnézske skarny407
Hydrotermálne vklady408
Metamorfogénne ložiská408
Zvetrané kôry408
Vklady ramien409
skratky414
referencie415