Viac

Obrysy z NED v QGIS - „prevzorkované“ NED?


Stiahol som si súbor IMG s údajmi NED z webovej stránky produktov pre nadmorskú výšku USGS National Map a chcem vytvoriť obrysovú mapu pomocou QGIS.

Problém je v tom, že raster NED je „prevzorkovaný“. V rastri je oveľa viac pixelov, ako je priestorové rozlíšenie výškových údajov, ktoré reprezentujú. Preto keď sa použije obrysový nástroj v QGIS, kontúry sledujú okraj každého bloku podobných pixelov, napríklad takto:

Ako môžem dosiahnuť hladké vrstevnice?

Predpokladám, že je lepšie raster nejako prevzorkovať, aby bola každá výšková vzorka reprezentovaná jedným pixelom, a potom znova spustiť nástroj na kontúry, namiesto toho, aby ste sa snažili vyhladiť zubaté kontúry zobrazené na obrázku vyššie. Jednoduché prevzorkovanie rastra NED pomocou kubického spline nie je efektívne, pretože vyhladzuje iba okraje každej skupiny pixelov.


Tu použijeme gaussovský kód rozmazania: / a / 10467/61018

s veľmi veľkými veľkosťami jadra ~ 500 pixelov sa mi podarilo dosiahnuť požadované výsledky.