Viac

Chyba 5 Typ pixelu musí byť FLOAT32


Snažím sa vytvoriť DEM z vektora topografických obrysov. Už som úspešne vytvoril raster pomocou interpolačného pluginu. Po prvé, neviem, prečo alebo ako mám riadiť výstupné nastavenia pri vytváraní rastra, aby mohol byť kompatibilný s formátom FLOAT32. Môže niekto objasniť túto otázku?


Pokúste sa zmeniť dátový typ z celého čísla na float pomocou gdal_translate:

gdal_translate -ot Float32 src_dataset dst_dataset

Môžete to urobiť v QGIS pomocou nástroja Raster -> Konverzia -> Preklad pomocou poľa príkazového riadku


Pozri si video: How a TV Works in Slow Motion - The Slow Mo Guys (Septembra 2021).