Viac

Aplikujete zjednotenú farebnú škálu na dlaždice s gdal2tiles?


Pozadie:

Mám sériu asi 40 malých GeoTIFF, ktoré je potrebné spojiť, aby vznikol jeden veľký obrázok. Každý GeoTIFF má 2 000 pásiem. Skúšal som použiť obegdal_mergeagdal_retileaby ste obrázky spojili. Zdá sa, že to funguje dobre, keď to vidím v QGIS alebo iných nástrojoch.

Problém:

Keď spustím gdal2tiles (gdal2tiles.py --z 0-10 -w žiadne GDD1.tif) Nezdá sa, že by boli obrázky prefarbené v rovnakej mierke (pozri obrázok nižšie). Toto je zjavná otázka, ale existuje spôsob, ako povedať spoločnosti GDAL, aby prefarbovala dlaždice na základe jednotnej farebnej škály?