Viac

Existuje algoritmus na transformáciu z CGCS2000 na WGS84?


Existuje algoritmus, ktorý podporuje transformáciu zo súradnice CGCS2000 na súradnicu WGS84? CGCS2000 je čínsky geodetický súradnicový systém 2000.

Akákoľvek rada by bola vďačná!


Podľa spatialreference.org by CGCS2000 mal byť

+proj = longlat +ellps = GRS80 +no_defs

Bežným prístupom je pridať túto definíciu ako vlastný CRS, ak ju nemôžete nájsť v predvolenom zozname CRS QGIS.


Register EPSG obsahuje dve verzie CGCS2000:

EPSG: 4479používa trojrozmerný karteziánsky súradnicový systém založený na strede ZemeEPSG: 4480používa zemepisnú šírku, dĺžku a elipsoidnú výšku.

Prvú tému nájdete v Pomocníkovi definujúcom vlastný CRS v QGIS 2.2, ako ho používať v QGIS a obmedzeniach tohto CRS.

V druhom prípade môžete použiť projekčný reťazec, ktorý navrhla spoločnosť Dark.