Viac

Úrovne symbolov nefungujú s exportom do aplikácie Illustrator


Úrovne symbolov používam na reprezentáciu rôznych prekrývajúcich sa čiar podľa dôležitosti z hodnoty poľa. Červené čiary sú dôležitejšie a žlté menej. To je to, čo dostávam v ArcMap:

A teraz to je to, čo dostanem po exporte Illustratoru:

Úrovne symbolov nie sú rešpektované, pretože žlté a oranžové čiary prekrývajú červené čiary.

Používam ArcMap 10.2 (neviem, či je problém stále v 10.3).

Všimol som si, že tento problém sa stáva náhodne. Exportov PDF a EPS sa tento problém netýka.

Tu sú vlastnosti symboliky a úrovní symbolov pre vrstvu:


Pozri si video: Klonovanie aplikácie Mi Home cez aplikáciu Super Clone (Október 2021).