Viac

Ako vytvoriť dotaz SQL, ktorý by súčet viacerých záznamov v ArcGIS?


Mám geodatabázu s veľkým súborom, ktorá obsahuje triedu lomených čiar vodných fajok. Trieda funkcií má veľa polí, ale tie, ktoré ma zaujímajú, sú vodovodné potrubia Dĺžka a Názov lokality.

Hľadám spôsob, ako použiť nástroj Výber tabuľky na vygenerovanie súhrnnej tabuľky v tej istej geodatabáze súborov, ktorá sumarizuje dĺžky tvarov vodných fajok pre každú lokalitu. Výstupom by mala byť tabuľka geodatabázy súborov, ktorá vyzerá ako v tomto prípade:

  1. Lokalita 1 24395,66118
  2. Lokalita 2 19572,35849
  3. Lokalita 3 17474,87241
  4. Lokalita 4 16205.04598
  5. atď…

Skúsil som nasledovať tento odkaz, ktorý popisuje syntax SQL pre takúto operáciu. Nechápal som, kde a ako to napísať. Toto je syntax, ktorú pravdepodobne potrebujem z odkazu:

VYBERTE STÁT_NAME, SÚČET (POP1990) ako celkovú populáciu Z krajov SKUPINA PODĽA STÁTU_NAME OBJEDNAJTE PODĽA STÁTU_NAME

Na to môžete použiť nástroj GP Summary Statistics. Vyberte pole Shape_length ako pole Štatistiky a pole Locality Name ako pole pre prípad.


Pozri si video: SQL Query Tips u0026 Tricks for GIS (Október 2021).