Viac

OpenLayers merajú čas vykresľovania mapy


Používam OpenLayers verzie 3 (odpovede s ver 2 sú tiež v poriadku) a chcem zmerať, ako dlho trvá vykreslenie vektorovej vrstvy. Mám teda vektorovú vrstvu s funkciami:

var vectorLayer = new ol.layer.Vector ({source: vectorSource});

A môj objekt mapy:

var map = new ol.Map ({renderer: 'canvas', target: document.getElementById ('map'), view: new ol.View ({center: [550000, 6520000], Resolution: 500, minZoom: 1, maxZoom: 10, zoom: 1, rozlíšenia: [500,0, 250,0, 125,0, 62,5, 31,25, 15,625, 7,8125, 3,90625, 1,953125, 0,9765625, 0,48828125], projekcia: projekcia})});

Chcem zmerať, ako dlho trvá vykreslenie všetkých funkcií z vrstvy. Ak sa mi to páči

var štart = performance.now (); map.addLayer (vectorLayer); var čas = performance.now ()-štart; console.log (čas)

potom vidím čas v konzole oveľa skôr ako body na mape. Chcem vidieť čas bezprostredne po vykreslení všetkých bodov. Ako to môžem spraviť?


Mohli by ste počúvať postrender udalosť, ktorá sa spustí po vykreslení rámca.

map.on ('postrender', function () {console.log ('frame rendered');});


Pozri si video: OpenLayer (Október 2021).