Viac

2: Anatómia máp - geovedy


2: Anatómia mapy

Funkcie krčného nervu

Dermatóm je oblasť senzorických nervov v blízkosti pokožky, ktoré sú zásobované špecifickým koreňom miechového nervu. Napríklad dermatóm C5 je dodávaný nervovým koreňom C5.

Cervikálne miechové nervy, tiež nazývané krčné nervy, poskytujú funkčnú kontrolu a pocit rôznym častiam tela na základe miechovej úrovne, kde sa rozvetvujú z miechy. Aj keď sa inervácia môže líšiť od osoby k osobe, niektoré bežné vzorce zahŕňajú:

  C1, C2 a C3 (prvé tri krčné nervy) pomáhajú ovládať hlavu a krk vrátane pohybov dopredu, dozadu a do strán. 1 C2 dermatóm zvláda pocity v hornej časti hlavy a dermatóm C3 pokrýva bočnú stranu tváre a zadnú časť hlavy. 2 (C1 nemá dermatóm.)


Obsah

Nasledujúci model náhodnej obežnej dráhy určuje, ako generovať prvky skupiny, a teda náhodný sprej predmetov, ktoré tvoria predchádzajúcu distribúciu.

The model náhodnej obežnej dráhy výpočtovej anatómie sa prvýkrát objavil v [4] [5] [6] modelovaní zmeny súradníc spojených s náhodnosťou skupiny pôsobiacej na šablóny, ktorá indukuje náhodnosť na zdroji obrazov v anatomickej dráhe tvarov a foriem a výsledné pozorovania prostredníctvom lekárskych zobrazovacích zariadení. Taký model náhodnej obežnej dráhy v ktorom náhodnosť na skupine vyvoláva náhodnosť na obrázkoch bola skúmaná pre špeciálnu euklidovskú skupinu na rozpoznávanie objektov, v ktorej prvok skupiny g ∈ G < Displaystyle g in < mathcal >> bola špeciálna euklidovská skupina v. [7]

Na štúdium deformovateľného tvaru v CA sú skupiny dimenzionálnych diffeomorfizmov používané vo výpočtovej anatómii generované plynulými tokmi. Φ t, t ∈ [0, 1] < Displaystyle varphi _, t v [0,1]>, ktoré vyhovujú Lagrangeovej a Eulerovej špecifikácii tokových polí vyhovujúcich bežnej diferenciálnej rovnici:


Obsah

Existuje určitá nezhoda ohľadom vedeckej definície ľudský. Niektorí vedci datujú Homo rod späť iba 100 000 rokov, zatiaľ čo ostatné siahajú 11 miliónov rokov dozadu a zahŕňajú neandertálcov, šimpanzy a gorily. Väčšina hovorí, že prví ľudia sa prvýkrát objavili pred 2 až 3 miliónmi rokov. [2] Slovo sa bežne používa ľudský vo všeobecnosti len odkazuje na Homo sapiens, jediný existujúci druh. [3]

Ľudský je stredoanglické výpožičné slovo zo starej francúzštiny humain, nakoniec z latinčiny hūmānus, adjektívna forma homo („človek“ - v zmysle ľudstva). [4] Rodný anglický výraz muž sa môže vzťahovať na druh všeobecne (synonymum pre ľudskosť), ako aj u ľudských mužov. Môže sa vzťahovať aj na jednotlivcov akéhokoľvek pohlavia, aj keď táto posledná forma je v súčasnej angličtine menej bežná. [5]

Binomický druh "Homo sapiens“vymyslel Carl Linnaeus vo svojom diele z 18. storočia Systema Naturae. [6] Obecný názov "Homo“je naučená derivácia z latinčiny z 18. storočia homo, ktorý sa týka ľudí oboch pohlaví. [7] Názov druhu "sapiens„znamená„ múdry “,„ múdry “,„ znalý “(lat sapiens je tvar jednotného čísla, množné číslo je sapientes). [8]

Ľudia sú opice (nadrodina Hominoidea). [9] Giboni (čeľaď Hylobatidae) a orangutany (rod Pongo) boli prvými žijúcimi skupinami, ktoré sa oddelili z tejto línie, potom gorily a nakoniec šimpanzy (rod Panvica). Dátum rozdelenia medzi ľudskú a šimpanzú líniu sa datuje pred 8 - 4 miliónmi rokov, počas neskorej miocénnej epochy [10] [11] [12] a v obmedzenejšom intervale 8 - 7 miliónov je medzi genetikmi veľmi populárny. [13] Počas tohto rozdelenia vznikol chromozóm 2 spojením dvoch ďalších chromozómov, pričom ľuďom zostalo iba 23 párov chromozómov, v porovnaní s 24 pre ostatné opice. [14]

Homo sapiens (ľudia)

Rod Homo sa vyvinul z Australopithecus. Najstarší záznam z Homo je 2,8 milióna rokov starý exemplár LD 350-1 z Etiópie a prvými menovanými druhmi sú Homo habilis a Homo rudolfensis ktorý sa vyvinul pred 2,3 miliónmi rokov. Vzhľad rodu sa zhoduje s výrobou kamenných nástrojov podľa vynálezu. [15] H. erectus (Niekedy sa nazýva aj africký variant H. ergaster) sa vyvinuli 2 milióny rokov, pretože prvý archaický ľudský druh opustil Afriku a rozptýlil sa po Eurázii, prvý archaický ľudský druh, ktorý tak urobil. [16] H. erectus bol tiež prvým, kto vyvinul charakteristický plán ľudského tela. Homo sapiens vyšiel asi pred 300 000 rokmi z potomkov H. erectus ktoré zostali v Afrike. H. sapiens migrovali z kontinentu a postupne nahrádzali miestne populácie archaických ľudí. [17] [18] [19]

Migrácia „von z Afriky“ prebiehala najmenej v dvoch vlnách, prvá pred zhruba 130 000 až 100 000 rokmi, druhá (južný disperzný proces) zhruba pred 70 000 až 50 000 rokmi. [20] [21] H. sapiens pokračoval v kolonizácii všetkých kontinentov a väčších ostrovov, pričom do Eurázie pricestoval pred 60 000 rokmi, [22] [23] v Austrálii asi pred 65 000 rokmi, [24] v Amerike asi pred 15 000 rokmi a vzdialené ostrovy, ako sú Havaj, Veľkonočný ostrov, Madagaskar a na Novom Zélande v rokoch 300 až 1280 n. l. [25] [26]

Ľudská evolúcia nebola jednoduchá lineárna alebo rozvetvená postupnosť, ale zahŕňala kríženie medzi príbuznými druhmi. [27] [28] [29] Genomický výskum ukázal, že hybridizácia medzi podstatne odlišnými líniami bola v evolúcii človeka bežná. [30] Dôkazy DNA naznačujú, že medzi všetkými neafrickými populáciami je prítomných niekoľko génov neandertálskeho pôvodu a neandertálci a ďalší hominíni, ako napríklad Denisovani, mohli prispieť až 6% svojho genómu k súčasnému človeku. [27] [31] [32]

Ľudská evolúcia je charakterizovaná množstvom morfologických, vývojových, fyziologických a behaviorálnych zmien, ktoré nastali od rozdelenia medzi posledného spoločného predka ľudí a šimpanzov. Najvýznamnejšími z týchto adaptácií sú obligátny bipedalizmus, zväčšená veľkosť mozgu a znížený sexuálny dimorfizmus (neoténia). Vzťah medzi všetkými týmito zmenami je predmetom pokračujúcej diskusie. [33]

Asi pred 12 000 rokmi žili všetci ľudia ako lovci a zberači. [34] Neolitická revolúcia (vynález poľnohospodárstva) sa najskôr uskutočnila v juhozápadnej Ázii a počas nasledujúcich tisícročí sa rozšírila po veľkých častiach Starého sveta. [35] Vyskytol sa tiež nezávisle v Mezoamerike (asi pred 6 000 rokmi), [36] Číne, [37] [38] Papue -Novej Guinei, [39] a afrických oblastiach Sahelu a Západnej Savany. [40] [41] [42] Prístup k prebytku potravy viedol k vytvoreniu trvalých ľudských sídiel, k domestikácii zvierat a k použitiu kovových nástrojov po prvýkrát v histórii. Poľnohospodárstvo a sedavý spôsob života viedli k vzniku raných civilizácií. [43] [44] [45]

Mestská revolúcia sa uskutočnila v 4. tisícročí pred n. L. S rozvojom mestských štátov, najmä sumerských miest nachádzajúcich sa v Mezopotámii. [46] Práve v týchto mestách sa najstaršia známa forma písma, klinové písmo, objavila okolo roku 3000 pred n. L. [47] Ďalšími významnými civilizáciami, ktoré sa v tomto období rozvíjali, boli staroveký Egypt a civilizácia v údolí Indu. [48] ​​Nakoniec medzi sebou obchodovali a vynašli technológiu, ako sú kolesá, pluhy a plachty. [49] [50] [51] [52] Rozvinula sa aj astronómia a matematika a postavila sa Veľká pyramída v Gíze. [53] [54] [55] Existujú dôkazy o silnom suchu trvajúcom asi sto rokov, ktoré mohlo spôsobiť úpadok týchto civilizácií, [56] pričom nové sa objavili až potom. Babylončania začali dominovať v Mezopotámii, zatiaľ čo iné [57], ako napríklad kultúry chudobných bodov, Minojci a dynastia Shang, sa v nových oblastiach dostali na výslnie. [58] [59] [60] Doba bronzová sa náhle zrútila asi v roku 1200 pred n. L., Čo malo za následok zánik viacerých civilizácií a začiatok gréckeho temného veku. [61] [62] V tomto období začalo železo nahrádzať bronz vedúci k dobe železnej. [63]

V 5. storočí sa história BCE začala zaznamenávať ako disciplína, takže poskytuje oveľa jasnejší obraz o vtedajšom živote. [64] Medzi 8. a 6. storočím pred n. L. Vstúpila Európa do klasického staroveku, do obdobia rozkvetu starovekého Grécka a starovekého Ríma. [65] [66] V tejto dobe sa do popredia dostali aj iné civilizácie. Mayská civilizácia začala stavať mestá a vytvárať komplexné kalendáre. [67] [68] Aksumské kráľovstvo v Afrike predbehlo upadajúce Kušské kráľovstvo a uľahčilo obchod medzi Indiou a Stredozemím. [69] V západnej Ázii sa systém centralizovaného riadenia Achaemenidskej ríše stal predchodcom mnohých neskorších ríš, [70] zatiaľ čo Guptská ríša v Indii a dynastia Han v Číne boli vo svojich regiónoch označované ako zlaté časy. [71] [72]

Po páde Západorímskej ríše v roku 476 vstúpila Európa do stredoveku. [73] Na Blízkom východe sa islam stal hlavným náboženstvom a rozšíril sa do severnej Afriky. Vedie k islamskému zlatému veku, inšpirujúcim úspechom v architektúre, oživeniu starého pokroku vo vede a technológiách a formovaniu osobitého spôsobu života. [74] [75] Kresťanstvo sa v Európe taktiež rozširovalo, čo viedlo Anglické kráľovstvo, Francúzske kráľovstvo a Svätú rímsku ríšu k vyhláseniu série svätých vojen s cieľom znovu získať kontrolu nad Svätou zemou od moslimov. [76] V Amerike by začali vznikať zložité mississippské spoločnosti od roku 800 n. L. [77], zatiaľ čo južnejšie by sa dominantnými mocnosťami stali Aztékovia a Inkovia. [78] Mongolská ríša by v 13. a 14. storočí dobyla veľkú časť Eurázie. [79] V tom istom období sa ríša Mali v Afrike rozrástla na najväčšiu ríšu na kontinente, od Senegambie po Pobrežie Slonoviny. [80] Oceánia by videla vzostup Tu'i Tonga Empire, ktorá sa rozšírila na mnoho ostrovov v južnom Pacifiku. [81]

V ranom novoveku (1500–1800) Osmani ovládali krajiny okolo Stredozemnej panvy, [82] Japonsko vstúpilo do obdobia Edo, [83] v Číne povstala dynastia Čching [84] a Mughalská ríša ovládala veľkú časť Indie. [85] Európa prešla renesanciou, počnúc 15. storočím [86], a vek objavovania sa začal objavovaním a kolonizovaním nových regiónov. [87] Patrí sem súboj o Afriku (kde sa európska kontrola nad Afrikou zmenila z 10% na takmer 90 za menej ako 50 rokov), [88] britské impérium expandujúce na najväčšie svetové impérium [89] a kolonizácia Amerike. [90] Táto expanzia viedla k atlantickému obchodu s otrokmi [91] a ku genocíde indiánskych národov. [92] Toto obdobie tiež znamenalo vedeckú revolúciu s veľkým pokrokom v matematike, mechanike, astronómii a fyziológii. [93]

Neskoré moderné obdobie (1800 - súčasnosť) znamenalo, že technologická a priemyselná revolúcia priniesla také objavy, ako je zobrazovacia technológia, hlavné inovácie v doprave a energetickom rozvoji. [94] Spojené štáty americké prešli veľkými zmenami, pričom prešli od malej skupiny kolónií k jednej z globálnych superveľmocí. [95] Napoleonské vojny zúrili Európou na začiatku 19. storočia, [96] Španielsko stratilo väčšinu svojich kolónií Nového sveta [97] a Európania pokračovali v expanzii na ostrovy Oceánie. [98] Jemná rovnováha síl medzi európskymi národmi sa zrútila v roku 1914 s vypuknutím prvej svetovej vojny, jedného z najsmrteľnejších konfliktov v histórii. [99] V 30. rokoch 20. storočia viedla celosvetová hospodárska kríza k vzostupu autoritatívnych režimov a k druhej svetovej vojne, do ktorej boli zapojené takmer všetky krajiny sveta. [100] Po svojom uzavretí v roku 1945 studená vojna medzi ZSSR a USA zaznamenala boj o globálny vplyv vrátane pretekov v jadrovom zbrojení a pretekov vo vesmíre. [101] [102] V súčasnej informačnej dobe je svet čoraz globalizovanejší a prepojenejší. [103]

Rané ľudské osídlenia boli závislé od blízkosti vody a - v závislosti od životného štýlu - od iných prírodných zdrojov používaných na živobytie, ako napríklad populácia koristi na poľovačky a orná pôda na pestovanie plodín a pasenie dobytka. [107] Moderní ľudia však majú veľkú schopnosť zmeniť svoje biotopy pomocou technológie, zavlažovania, urbanistického plánovania, výstavby, odlesňovania a dezertifikácie. [108] Ľudské osady sú aj naďalej citlivé na prírodné katastrofy, najmä tie, ktoré sú umiestnené v nebezpečných lokalitách a majú nízku kvalitu výstavby. [109] Zoskupovanie a úmyselné zmeny biotopov sa často vykonávajú s cieľom poskytnúť ochranu, akumulovať pohodlie alebo materiálne bohatstvo, rozšíriť dostupné potraviny, zlepšiť estetiku, rozšíriť znalosti alebo zlepšiť výmenu zdrojov. [110]

Ľudia sú jedným z najprispôsobivejších druhov, napriek tomu, že úzko tolerujú mnohé z extrémnych prostredí Zeme. [111] Prostredníctvom vynálezu boli ľudia schopní rozšíriť svoju toleranciu na rôzne teploty, vlhkosť a nadmorské výšky. [111] Výsledkom je, že ľudia sú kozmopolitným druhom, ktorý sa nachádza takmer vo všetkých oblastiach sveta, vrátane tropických dažďových pralesov, suchých púští, extrémne chladných arktických oblastí a silne znečistených miest. Väčšina ostatných druhov je obmedzená adaptabilitou obmedzená na niekoľko geografických oblastí. [112] Ľudská populácia však nie je na zemskom povrchu rozložená rovnomerne, pretože hustota obyvateľstva sa v jednotlivých oblastiach líši a existujú veľké oblasti takmer úplne neobývané, ako napríklad Antarktída a obrovské pásy oceánu. [111] [113] Väčšina ľudí (61%) žije v Ázii, zvyšok žije v Amerike (14%), Afrike (14%), Európe (11%) a Oceánii (0,5%). [114]

V minulom storočí ľudia skúmali náročné prostredia, ako je Antarktída, hlboké more a vesmír. [115] Bývanie ľudí v týchto nepriateľských prostrediach je obmedzujúce a nákladné, má spravidla obmedzené trvanie a je obmedzené na vedecké, vojenské alebo priemyselné expedície. [115] Ľudia krátko navštívili Mesiac a svoju prítomnosť na iných nebeských telách pocítili prostredníctvom robotických kozmických lodí vyrobených ľuďmi. [116] [117] [118] Od roku 2000 existuje vo vesmíre nepretržitá prítomnosť ľudí prostredníctvom obsluhy Medzinárodnej vesmírnej stanice. [119]

Odhady populácie v čase, keď sa poľnohospodárstvo objavilo okolo roku 10 000 pred n. L., Sa pohybovali medzi 1 miliónom a 15 miliónmi. [120] [121] V 4. storočí nášho letopočtu žilo v kombinovanej východnej a západnej rímskej ríši asi 50 - 60 miliónov ľudí. [122] Bubonické mory, prvýkrát zaznamenané v 6. storočí n. L., Znížili populáciu o 50%, pričom čierna smrť zabila 75 - 200 miliónov ľudí len v Eurázii a severnej Afrike. [123] Verilo sa, že ľudská populácia dosiahla jednu miliardu v roku 1800. Potom sa exponenciálne zvýšila, dosiahla dve miliardy v roku 1930 a tri miliardy v roku 1960, štyri v roku 1975, päť v roku 1987 a šesť miliárd v roku 1999. [124] Prešlo to sedem miliárd v roku 2011 a v roku 2020 to bolo 7,8 miliardy ľudí. [125] Kombinovaná biomasa uhlíka všetkých ľudí na Zemi v roku 2018 sa odhadovala na 60 miliónov ton, čo je asi 10-krát viac ako u všetkých nedomestikovaných cicavcov. [126]

V roku 2018 žilo v mestských oblastiach 4,2 miliardy ľudí (55%), čo je nárast oproti 751 miliónom v roku 1950. [127] Najviac urbanizovanými regiónmi sú Severná Amerika (82%), Latinská Amerika (81%), Európa (74%) a Oceánia (68%), pričom Afrika a Ázia majú takmer 90% z 3,4 miliardy vidieckych obyvateľov sveta. [127] Medzi problémy ľudí žijúcich v mestách patria rôzne formy znečistenia a kriminality [128], najmä v mestských a prímestských slumoch. Očakáva sa, že celkový počet obyvateľov aj podiel obyvateľov v mestách sa v nasledujúcich desaťročiach výrazne zvýši. [129] Ľudia majú dramatický vplyv na životné prostredie. Sú to predátori vrcholov, iné druhy ich lovia len zriedka. [130] Rast ľudskej populácie, industrializácia, rozvoj krajiny, nadmerná spotreba a spaľovanie fosílnych palív viedli k ničeniu životného prostredia a znečisteniu, ktoré významne prispieva k neustálemu masovému vymieraniu iných foriem života. [131] [132] Sú hlavným prispievateľom ku globálnym klimatickým zmenám, [133] ktoré môžu urýchliť zánik holocénu. [134] [131]

Anatómia a fyziológia

Väčšina aspektov fyziológie človeka je úzko homológna so zodpovedajúcimi aspektmi fyziológie zvierat. Ľudské telo sa skladá z nôh, trupu, rúk, krku a hlavy. Telo dospelého človeka pozostáva z asi 100 biliónov (10 14) buniek. Najbežnejšie definovanými telesnými systémami u ľudí sú nervový, kardiovaskulárny, tráviaci, endokrinný, imunitný, kožný, lymfatický, muskuloskeletálny, reprodukčný, respiračný a močový systém. [135] [136] Zubný vzorec ľudí je: 2.1.2.3 2.1.2.3. Ľudia majú proporcionálne kratšie podnebie a oveľa menšie zuby ako ostatné primáty. Sú to jediní primáti, ktorí majú krátke, relatívne splachovacie zuby. Ľudia majú charakteristicky preplnené zuby a medzery medzi stratenými zubami sa u mladých jedincov zvyčajne rýchlo uzatvárajú. Ľudia postupne strácajú svoje tretie stoličky, pričom niektorí jedinci ich vrodene nemajú. [137]

Ľudia zdieľajú so šimpanzmi pozostatok chvosta, slepého čreva, flexibilné ramenné kĺby, uchopenie prstov a protiľahlé palce. [138] Okrem bipedalizmu a veľkosti mozgu sa ľudia od šimpanzov líšia hlavne čuchom, sluchom a trávením bielkovín. [139] Aj keď majú ľudia hustotu vlasových folikulov porovnateľnú s inými ľudoopmi, ide prevažne o vellusové vlasy, z ktorých väčšina je taká krátka a chrumkavá, že sú prakticky neviditeľné. [140] [141] Ľudia majú na celom tele asi 2 milióny potných žliaz, oveľa viac ako šimpanzov, ktorých potných žliaz je málo a nachádzajú sa hlavne na dlani a na chodidlách. [142]

Odhaduje sa, že celosvetová priemerná výška dospelého muža je asi 171 cm (5 stôp 7 palcov), zatiaľ čo celosvetová priemerná výška dospelých žien je asi 159 cm (5 ft 3 palcov). [143] Zmenšenie postavy môže u niektorých jedincov začať v strednom veku, ale býva typické pre extrémne staré. [144] V priebehu histórie sa ľudská populácia všeobecne zvyšovala, pravdepodobne v dôsledku lepšej výživy, zdravotnej starostlivosti a životných podmienok. [145] Priemerná hmotnosť dospelého človeka je 59 kg (130 libier) u žien a 77 kg (170 libier) u mužov. [146] [147] Ako mnoho iných stavov, telesná hmotnosť a typ tela sú ovplyvnené genetickou citlivosťou a prostredím a medzi jednotlivcami sa veľmi líšia. [148] [149]

Ľudia majú oveľa rýchlejší a presnejší hod ako ostatné zvieratá. [150] Ľudia tiež patria k najlepším bežcom na dlhé trate v živočíšnej ríši, na kratšie vzdialenosti sú však pomalšie. [151] [139] Tenšie chĺpky na tele človeka a produktívnejšie potné žľazy pomáhajú predchádzať vyčerpaniu z tepla pri behu na dlhé vzdialenosti. [152]

Genetika

Rovnako ako väčšina zvierat sú ľudia diploidným eukaryotickým druhom. Každá somatická bunka má dve sady 23 chromozómov, pričom každá sada získaná od jedného z rodičovských gamét má iba jednu sadu chromozómov, ktorá je zmesou dvoch rodičovských súborov. Medzi 23 pármi chromozómov je 22 párov autozómov a jeden pár pohlavných chromozómov. Rovnako ako ostatné cicavce, ľudia majú systém určovania pohlavia XY, takže ženy majú pohlavné chromozómy XX a muži XY. [153] Gény a prostredie ovplyvňujú biologické variácie človeka vo viditeľných charakteristikách, fyziológii, náchylnosti na choroby a mentálnych schopnostiach. Presný vplyv génov a prostredia na určité vlastnosti nie je dostatočne objasnený. [154] [155]

Aj keď žiadny človek-dokonca ani monozygotné dvojčatá-nie je geneticky identický, [156] dvaja ľudia v priemere budú mať genetickú podobnosť 99,5%-99,9%. [157] [158] Vďaka tomu sú homogénnejšie ako ostatné ľudoopy, vrátane šimpanzov. [159] [160] Táto malá odchýlka v humánnej DNA v porovnaní s inými druhmi naznačuje zúženie populácie počas neskorého pleistocénu (asi pred 100 000 rokmi), v ktorom bola ľudská populácia redukovaná na malý počet chovných párov. [161] [162] Sily prirodzeného výberu naďalej pôsobia na ľudské populácie, čo dokazuje, že určité oblasti genómu vykazujú za posledných 15 000 rokov smerový výber. [163]

Ľudský genóm bol prvýkrát sekvenovaný v roku 2001 [164] a do roku 2020 bolo sekvenovaných státisíce genómov. [165] V roku 2012 medzinárodný projekt HapMap porovnal genómy 1 184 jedincov z 11 populácií a identifikoval 1,6 milióna jednonukleotidových polymorfizmov. [166] V afrických populáciách sa nachádza aj najvyšší počet súkromných genetických variantov alebo tých, ktoré sa nenachádzajú v iných častiach sveta. Aj keď mnohé z bežných variantov nachádzajúcich sa v populáciách mimo Afriky sa nachádzajú aj na africkom kontinente, stále existuje veľké množstvo súkromných osôb v týchto oblastiach, najmä v Oceánii a Amerike. [167] Do roku 2010 odhaduje, že ľudia majú približne 22 000 génov. [168] Porovnaním mitochondriálnej DNA, ktorá sa dedí iba po matke, genetici dospeli k záveru, že posledná spoločná ženská predka, ktorej genetický marker sa nachádza u všetkých moderných ľudí, takzvaná mitochondriálna Eva, musela žiť zhruba 90 000 až 200 000 rokov. pred. [169] [170] [171]

Životný cyklus

Väčšina ľudskej reprodukcie prebieha vnútorným oplodnením prostredníctvom sexuálneho styku, ale môže k nej dôjsť aj pomocou postupov technológie asistovanej reprodukcie. [172] Priemerná gravidita je 38 týždňov, ale normálne tehotenstvo sa môže líšiť až o 37 dní. [173] Embryonálny vývoj u človeka, zahŕňa prvých osem týždňov vývoja na začiatku deviateho týždňa, kedy sa embryo nazýva plod. [174] Ľudia sú schopní vyvolať predčasný pôrod alebo vykonať cisársky rez, ak sa dieťa zo zdravotných dôvodov potrebuje narodiť skôr. [175] V rozvinutých krajinách majú deti pri narodení zvyčajne 3–4 kg (7–9 libry) a 47–53 cm (19–21 palcov) na výšku. [176] [177] Nízka pôrodná hmotnosť je však v rozvojových krajinách bežná a prispieva k vysokej úrovni detskej úmrtnosti v týchto regiónoch. [178]

V porovnaní s inými druhmi je pôrod človeka nebezpečný, s oveľa vyšším rizikom komplikácií a smrti. [179] Veľkosť hlavy plodu sa viac zhoduje s panvou ako ostatné primáty. [180] Dôvod toho nie je úplne objasnený, [n 3], ale prispieva k bolestivému pôrodu, ktorý môže trvať 24 hodín alebo viac. [182] Šance na úspešnú prácu sa v 20. storočí v bohatších krajinách s príchodom nových zdravotníckych technológií výrazne zvýšili. Naopak, tehotenstvo a prirodzený pôrod zostávajú nebezpečnými skúškami v rozvojových oblastiach sveta, pričom úmrtnosť matiek je približne 100 -krát vyššia ako v rozvinutých krajinách. [183]

Matka aj otec poskytujú starostlivosť o ľudské potomstvo, na rozdiel od iných primátov, kde je rodičovská starostlivosť väčšinou obmedzená na matky. [184] Bezmocní ľudia pri narodení pokračujú v raste niekoľko rokov, pričom sexuálnu zrelosť dosahujú spravidla vo veku 15 až 17 rokov. [185] [186] [187] Život človeka bol rozdelený do rôznych etáp od troch do dvanástich. Bežné štádiá zahŕňajú detstvo, detstvo, dospievanie, dospelosť a starobu. [188] Dĺžka týchto štádií sa líšila v rôznych kultúrach a časových obdobiach, ale je typická neobvykle rýchlym rastovým skokom počas dospievania. [189] Ľudské ženy prechádzajú menopauzou a desaťročia pred koncom života sa stávajú neplodnými. [190] Bolo navrhnuté, že menopauza zvyšuje celkový reprodukčný úspech ženy tým, že jej umožňuje investovať viac času a zdrojov do svojich existujúcich potomkov a následne do ich detí (hypotéza starej mamy), než aby pokračovala v nosení detí do vysokého veku. . [191] [192]

Dĺžka života jednotlivca závisí od dvoch hlavných faktorov, genetiky a výberu životného štýlu. [193] Z rôznych dôvodov, vrátane biologických/genetických príčin, ženy žijú v priemere o štyri roky dlhšie ako muži. [194] K roku 2018 [aktualizácia] sa odhaduje, že globálna priemerná dĺžka života pri narodení dievčaťa je 74,9 rokov v porovnaní so 70,4 u chlapca. [195] [196] V očakávanej dĺžke života človeka existujú značné geografické odchýlky, väčšinou v korelácii s ekonomickým vývojom - napríklad dĺžka života pri narodení v Hongkongu je u dievčat 87,6 rokov a u chlapcov 81,8, zatiaľ čo v Stredoafrickej republike je to 55,0 rokov pre dievčatá a 50,6 pre chlapcov. [197] [198] Rozvinutý svet spravidla starne, pričom priemerný vek je okolo 40 rokov. V rozvojovom svete je priemerný vek 15 až 20 rokov. Zatiaľ čo jeden z piatich Európanov má 60 rokov alebo viac, iba jeden z dvadsiatich Afričanov má 60 rokov alebo viac. [199] Počet storočných ľudí (ľudí vo veku 100 rokov a starších) na svete odhadovala OSN v roku 2002 na 210 000. [200]

Ľudia sú všežravci, môžu konzumovať rôzne druhy rastlín a živočíchov. [201] [202] Ľudské skupiny prijali celý rad diét od čisto vegánskych po primárne mäsožravé. V niektorých prípadoch môžu diétne obmedzenia u ľudí viesť k chorobám z nedostatku, stabilné ľudské skupiny sa však prispôsobili mnohým stravovacím návykom prostredníctvom genetickej špecializácie a kultúrnych zvyklostí, aby využívali nutrične vyvážené zdroje potravín. [203] Ľudská strava sa výrazne odráža v ľudskej kultúre a viedla k rozvoju potravinárskej vedy. [204]

Až do rozvoja poľnohospodárstva približne pred 10 000 rokmi, Homo sapiens využívali metódu lovcov a zberačov ako jediný spôsob zberu potravy. [204] Jednalo sa o kombináciu stacionárnych zdrojov potravy (ako je ovocie, zrná, hľuzy a huby, larvy hmyzu a vodné mäkkýše) s divou zverou, ktorú je potrebné loviť a zabíjať, aby sa mohla konzumovať. [205] Bolo navrhnuté, aby ľudia používali oheň na prípravu a varenie jedla už od r Homo erectus. [206] Asi pred desaťtisíc rokmi ľudia rozvinuli poľnohospodárstvo [207] [208] [209], čo podstatne zmenilo ich stravu. Táto zmena stravovania mohla tiež zmeniť biológiu človeka, pretože rozšírenie chovu dojníc poskytovalo nový a bohatý zdroj potravy, čo viedlo k vývoju schopnosti tráviť laktózu u niektorých dospelých. [210] [211] Druhy konzumovaných potravín a spôsob ich prípravy sa veľmi líšili v závislosti od času, polohy a kultúry. [212] [213]

Ľudia môžu vo všeobecnosti prežiť až osem týždňov bez jedla, v závislosti od uloženého telesného tuku. [214] Prežitie bez vody je zvyčajne obmedzené na tri alebo štyri dni, maximálne jeden týždeň. [215] V roku 2020 sa odhaduje, že 9 miliónov ľudí zomrie každý rok na príčiny, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s hladovaním. [216] [217] Detská podvýživa je tiež bežná a prispieva k celosvetovému zaťaženiu chorobami. [218] Globálna distribúcia potravín však nie je rovnomerná a obezita v niektorých ľudských populáciách sa rýchlo zvyšuje, čo vedie k zdravotným komplikáciám a zvýšenej úmrtnosti v niektorých rozvinutých a niekoľkých rozvojových krajinách. Na celom svete je obéznych viac ako jedna miliarda ľudí [219], zatiaľ čo v USA je obéznych 35% ľudí, čo vedie k tomu, že sa to označuje ako „epidémia obezity“. [220] Obezita je spôsobená konzumáciou väčšieho množstva kalórií, ako sa vydáva, takže nadmerný prírastok hmotnosti je zvyčajne spôsobený energeticky hustou diétou. [219]

Biologické variácie

V ľudskom druhu existujú biologické variácie - znaky ako krvná skupina, genetické choroby, lebečné rysy, črty tváre, orgánové systémy, farba očí, farba a textúra vlasov, výška a postava a farba pokožky sa na celom svete líšia. Typická výška dospelého človeka je medzi 1,4 a 1,9 m (4 ft 7 in and 6 ft 3 in), aj keď sa to výrazne líši v závislosti od pohlavia, etnického pôvodu a rodinných pokrvných línií. [222] [223] Veľkosť tela je čiastočne daná génmi a je tiež významne ovplyvnená environmentálnymi faktormi, ako je diéta, cvičenie a spánkový režim. [224]

Existuje dôkaz, že populácie sa geneticky prispôsobili rôznym vonkajším faktorom. Gény, ktoré umožňujú dospelým ľuďom stráviť laktózu, sú vo vysokých frekvenciách prítomné v populáciách, ktoré majú dlhú históriu domestikácie dobytka a sú viac závislé na kravskom mlieku. [225] Kosáčikovitá anémia, ktorá môže poskytnúť zvýšenú odolnosť voči malárii, je častá v populáciách, kde je malária endemická. [226] [225 vo vysokých nadmorských výškach. [228] [229] Niektoré populácie vyvinuli veľmi jedinečné prispôsobenia veľmi špecifickým environmentálnym podmienkam, ako sú tie, ktoré sú výhodné pre životný štýl žijúci v oceánoch a pre freediving v Bajau. [230]

Ľudské vlasy majú rôznu farbu od červenej cez blond až po hnedú až čiernu, čo je najčastejší prípad. [231] Farba vlasov závisí od množstva melanínu, pričom koncentrácie s pribúdajúcim vekom slabnú, čo vedie k sivým alebo dokonca bielym vlasom. Farba pokožky sa môže pohybovať od najtmavšej hnedej po najsvetlejšiu broskyňovú, alebo dokonca takmer bielu alebo bezfarebnú v prípade albinizmu. [232] Má tendenciu sa klinicky líšiť a vo všeobecnosti koreluje s úrovňou ultrafialového žiarenia v konkrétnej geografickej oblasti, pričom tmavšia pokožka je väčšinou okolo rovníka. [233] Stmavnutie pokožky sa mohlo vyvinúť ako ochrana pred ultrafialovým slnečným žiarením. [234] Ľahká pigmentácia pokožky chráni pred vyčerpaním vitamínu D, ktorý si vyžaduje výrobu slnečného svetla. [235] Ľudská koža má tiež schopnosť tmavnúť (opaľovať sa) v reakcii na vystavenie ultrafialovému žiareniu. [236] [237]

Medzi ľudskými geografickými populáciami sú relatívne malé rozdiely a väčšina variácií, ktoré sa vyskytujú, je na individuálnej úrovni. [232] [238] [239] Väčšina ľudských variácií je kontinuálna, často bez jasných vymedzovacích bodov. [240] [241] [242] [243] Genetické údaje ukazujú, že bez ohľadu na to, ako sú definované skupiny obyvateľstva, dvaja ľudia z tej istej skupiny obyvateľstva sa navzájom líšia takmer rovnako ako dvaja ľudia z dvoch rôznych skupín obyvateľstva. [244] [245] [246] Populácie tmavej pleti, ktoré sa nachádzajú v Afrike, Austrálii a južnej Ázii, spolu navzájom úzko nesúvisia. [247] [248]

Genetický výskum ukázal, že ľudské populácie pôvodom z afrického kontinentu sú geneticky najrozmanitejšie [249] a genetická diverzita klesá s migračnou vzdialenosťou od Afriky, čo je pravdepodobne dôsledkom úzkych miest počas migrácie ľudí. [250] [251] Tieto populácie získali nové genetické vstupy z miestnej prímesi s archaickými populáciami a majú oveľa väčšiu variabilitu od neandertálcov a Denisovanov, ako sa vyskytuje v Afrike. [167]

Ľudia sú gonochorické druhy, to znamená, že sú rozdelení na mužské a ženské pohlavie. [252] [253] [254] Najväčší stupeň genetických variácií existuje medzi mužmi a ženami. Zatiaľ čo nukleotidová genetická variácia jedincov rovnakého pohlavia v globálnych populáciách nie je väčšia ako 0,1% - 0,5%, genetický rozdiel medzi mužmi a ženami je medzi 1%a 2%. Samce sú v priemere o 15% ťažšie a o 15 cm (6 palcov) vyššie ako ženy. [255] [256] Muži majú v priemere o 40–50% väčšiu silu hornej časti tela a o 20–30% väčšiu silu spodnej časti tela ako ženy. [257] Women generally have a higher body fat percentage than men. [258] Women have lighter skin than men of the same population this has been explained by a higher need for vitamin D in females during pregnancy and lactation. [259] As there are chromosomal differences between females and males, some X and Y chromosome related conditions and disorders only affect either men or women. [260] After allowing for body weight and volume, the male voice is usually an octave deeper than the female voice. [261] Women have a longer life span in almost every population around the world. [262]

The human brain, the focal point of the central nervous system in humans, controls the peripheral nervous system. In addition to controlling "lower," involuntary, or primarily autonomic activities such as respiration and digestion, it is also the locus of "higher" order functioning such as thought, reasoning, and abstraction. [263] These cognitive processes constitute the mind, and, along with their behavioral consequences, are studied in the field of psychology.

Humans have a larger and more developed prefrontal cortex than other primates, the region of the brain associated with higher cognition. [264] This has led humans to proclaim themselves to be more intelligent than any other known species. [265] Objectively defining intelligence is difficult, with other animals adapting senses and excelling in areas that humans are unable to. [266]

There are some traits that, although not strictly unique, do set humans apart from other animals. [267] Humans may be the only animals who have episodic memory and who can engage in "mental time travel". [268] Even compared with other social animals, humans have an unusually high degree of flexibility in their facial expressions. [269] Humans are the only animals known to cry emotional tears. [270] Humans are one of the few animals able to self-recognize in mirror tests [271] and there is also debate over what extent humans are the only animals with a theory of mind. [272]

Sleep and dreaming

Humans are generally diurnal. The average sleep requirement is between seven and nine hours per day for an adult and nine to ten hours per day for a child elderly people usually sleep for six to seven hours. Having less sleep than this is common among humans, even though sleep deprivation can have negative health effects. A sustained restriction of adult sleep to four hours per day has been shown to correlate with changes in physiology and mental state, including reduced memory, fatigue, aggression, and bodily discomfort. [273]

During sleep humans dream, where they experience sensory images and sounds. Dreaming is stimulated by the pons and mostly occurs during the REM phase of sleep. [274] The length of a dream can vary, from a few seconds up to 30 minutes. [275] Humans have three to five dreams per night, and some may have up to seven [276] however most dreams are immediately or quickly forgotten. [277] They are more likely to remember the dream if awakened during the REM phase. The events in dreams are generally outside the control of the dreamer, with the exception of lucid dreaming, where the dreamer is self-aware. [278] Dreams can at times make a creative thought occur or give a sense of inspiration. [279]

Consciousness and thought

Human consciousness, at its simplest, is "sentience or awareness of internal or external existence". [280] Despite centuries of analyses, definitions, explanations and debates by philosophers and scientists, consciousness remains puzzling and controversial, [281] being "at once the most familiar and most mysterious aspect of our lives". [282] The only widely agreed notion about the topic is the intuition that it exists. [283] Opinions differ about what exactly needs to be studied and explained as consciousness. Some philosophers divide consciousness into phenomenal consciousness, which is experience itself, and access consciousness, which is the processing of the things in experience. [284] It is sometimes synonymous with 'the mind', and at other times, an aspect of it. Historically it is associated with introspection, private thought, imagination and volition. [285] It now often includes some kind of experience, cognition, feeling or perception. It may be 'awareness', or 'awareness of awareness', or self-awareness. [286] There might be different levels or orders of consciousness, [287] or different kinds of consciousness, or just one kind with different features. [288]

The process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses is known as cognition. [289] The human brain perceives the external world through the senses, and each individual human is influenced greatly by his or her experiences, leading to subjective views of existence and the passage of time. [290] The nature of thought is central to psychology and related fields. Cognitive psychology studies cognition, the mental processes' underlying behavior. [291] Largely focusing on the development of the human mind through the life span, developmental psychology seeks to understand how people come to perceive, understand, and act within the world and how these processes change as they age. [292] [293] This may focus on intellectual, cognitive, neural, social, or moral development. Psychologists have developed intelligence tests and the concept of intelligence quotient in order to assess the relative intelligence of human beings and study its distribution among population. [294]

Motivation and emotion

Human motivation is not yet wholly understood. From a psychological perspective, Maslow's hierarchy of needs is a well-established theory which can be defined as the process of satisfying certain needs in ascending order of complexity. [295] From a more general, philosophical perspective, human motivation can be defined as a commitment to, or withdrawal from, various goals requiring the application of human ability. Furthermore, incentive and preference are both factors, as are any perceived links between incentives and preferences. Volition may also be involved, in which case willpower is also a factor. Ideally, both motivation and volition ensure the selection, striving for, and realization of goals in an optimal manner, a function beginning in childhood and continuing throughout a lifetime in a process known as socialization. [296]

Emotions are biological states associated with the nervous system [297] [298] brought on by neurophysiological changes variously associated with thoughts, feelings, behavioural responses, and a degree of pleasure or displeasure. [299] [300] They are often intertwined with mood, temperament, personality, disposition, creativity, [301] and motivation. Emotion has a significant influence on human behavior and their ability to learn. [302] Acting on extreme or uncontrolled emotions can lead to social disorder and crime, [303] with studies showing criminals may have a lower emotional intelligence than normal. [304]

Emotional experiences perceived as pleasant, such as joy, interest or contentment, contrast with those perceived as unpleasant, like anxiety, sadness, anger, and despair. [305] Happiness, or the state of being happy, is a human emotional condition. The definition of happiness is a common philosophical topic. Some define it as experiencing the feeling of positive emotional affects, while avoiding the negative ones. [306] [307] Others see it as an appraisal of life satisfaction, such as of quality of life. [308] Recent research suggests that being happy might involve experiencing some negative emotions when humans feel they are warranted. [309]

Sexuality and love

For humans, sexuality involves biological, erotic, physical, emotional, social, or spiritual feelings and behaviors. [310] [311] Because it is a broad term, which has varied with historical contexts over time, it lacks a precise definition. [311] The biological and physical aspects of sexuality largely concern the human reproductive functions, including the human sexual response cycle. [310] [311] Sexuality also affects and is affected by cultural, political, legal, philosophical, moral, ethical, and religious aspects of life. [310] [311] Sexual desire, or libido, is a basic mental state present at the beginning of sexual behavior. Studies show that men desire sex more than women and masturbate more often. [312]

Humans can fall anywhere along a continuous scale of sexual orientation, [313] although most humans are heterosexual. [314] [315] While homosexual behavior occurs in many other animals, only humans and domestic sheep have so far been found to exhibit exclusive preference for same-sex relationships. [314] Most evidence supports nonsocial, biological causes of sexual orientation, [314] as cultures that are very tolerant of homosexuality do not have significantly higher rates of it. [315] [316] Research in neuroscience and genetics suggests that other aspects of human sexuality are biologically influenced as well. [317]

Love most commonly refers to a feeling of strong attraction or emotional attachment. It can be impersonal (the love of an object, ideal, or strong political or spiritual connection) or interpersonal (love between two humans). [318] Different forms of love have been described, including familial love (love for family), platonic love (love for friends), romantic love (sexual passion) and guest love (hospitality). [319] Romantic love has been shown to elicit brain responses similar to an addiction. [320] When in love dopamine, norepinephrine, serotonin and other chemicals stimulate the brain's pleasure center, leading to side effects such as increased heart rate, loss of appetite and sleep, and an intense feeling of excitement. [321]

Human society statistics
Most widely spoken native languages [322] Chinese, Spanish, English, Hindi, Arabic, Portuguese, Bengali, Russian, Japanese, Javanese, German, Lahnda, Telugu, Marathi, Tamil, French, Vietnamese, Korean, Urdu, Italian, Indonesian, Persian, Turkish, Polish, Oriya, Burmese, Thai
Most practised religions [323] Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Judaism

Humanity's unprecedented set of intellectual skills were a key factor in the species' eventual technological advancement and concomitant domination of the biosphere. [324] Disregarding extinct hominids, humans are the only animals known to teach generalizable information, [325] innately deploy recursive embedding to generate and communicate complex concepts, [326] engage in the "folk physics" required for competent tool design, [327] [328] or cook food in the wild. [329] Teaching and learning preserves the cultural and ethnographic identity of all the diverse human societies. [330] Other traits and behaviors that are mostly unique to humans, include starting fires, [331] phoneme structuring [332] and vocal learning. [333]

The division of humans into male and female gender roles has been marked culturally by a corresponding division of norms, practices, dress, behavior, rights, duties, privileges, status, and power. Cultural differences by gender have often been believed to have arisen naturally out of a division of reproductive labor the biological fact that women give birth led to their further cultural responsibility for nurturing and caring for children. [334] Gender roles have varied historically, and challenges to predominant gender norms have recurred in many societies. [335]

Jazyk

While many species communicate, language is unique to humans, a defining feature of humanity, and a cultural universal. [336] Unlike the limited systems of other animals, human language is open—an infinite number of meanings can be produced by combining a limited number of symbols. [337] [338] Human language also has the capacity of displacement, using words to represent things and happenings that are not presently or locally occurring, but reside in the shared imagination of interlocutors. [137]

Language differs from other forms of communication in that it is modality independent the same meanings can be conveyed through different media, auditively in speech, visually by sign language or writing, and even through tactile media such as braille. [339] Language is central to the communication between humans, and to the sense of identity that unites nations, cultures and ethnic groups. [340] There are approximately six thousand different languages currently in use, including sign languages, and many thousands more that are extinct. [341]

The arts

Human arts can take many forms including visual, literary and performing. Visual art can range from paintings and sculptures to film, interaction design and architecture. [342] Literary arts can include prose, poetry and dramas while the performing arts generally involve theatre, music and dance. [343] [344] Humans often combine the different forms, for example music videos. [345] Other entities that have been described as having artistic qualities include food preparation, video games and medicine. [346] [347] [348] As well as providing entertainment and transferring knowledge, the arts are also used for political purposes. [349]

Art is a defining characteristics of humans and there is evidence for a relationship between creativity and language. [350] The earliest evidence of art was shell engravings made by Homo erectus 300,000 years before modern humans evolved. [351] Art attributed to H. sapiens existed at least 75,000 years ago, with jewellery and drawings found in caves in South Africa. [352] [353] There are various hypotheses as to why humans have adapted to the arts. These include allowing them to better problem solve issues, providing a means to control or influence other humans, encouraging cooperation and contribution within a society or increasing the chance of attracting a potential mate. [354] The use of imagination developed through art, combined with logic may have given early humans an evolutionary advantage. [350]

Evidence of humans engaging in musical activities predates cave art and so far music has been practised by virtually all human cultures. [355] There exists a wide variety of music genres and ethnic musics with humans musical abilities being related to other abilities, including complex social human behaviours. [355] It has been shown that human brains respond to music by becoming synchronised with the rhythm and beat, a process called entrainment. [356] Dance is also a form of human expression found in all cultures [357] and may have evolved as a way to help early humans communicate. [358] Listening to music and observing dance stimulates the orbitofrontal cortex and other pleasure sensing areas of the brain. [359]

Unlike speaking, reading and writing does not come naturally to humans and must be taught. [360] Still literature has been present before the invention of words and language, with 30,000 year old paintings on walls inside some caves portraying a series of dramatic scenes. [361] One of the oldest surviving works of literature is the Epic of Gilgamesh, first engraved on ancient Babylonian tablets about 4,000 years ago. [362] Beyond simply passing down knowledge the use and sharing of imaginative fiction through stories might have helped develop humans capabilities for communication and increased the likelihood of securing a mate. [363] Storytelling may also be used as a way to provide the audience with moral lessons and encourage cooperation. [361]

Tools and technologies

Stone tools were used by proto-humans at least 2.5 million years ago. [364] The use and manufacture of tools has been put forward as the ability that defines humans more than anything else [365] and has historically been seen as an important evolutionary step. [366] The technology became much more sophisticated about 1.8 million years ago, [365] with the controlled use of fire beginning around 1 million years ago. [367] [368] The wheel and wheeled vehicles appeared simultaneously in several regions sometime in the fourth millennium BC. [50] The development of more complex tools and technologies allowed land to be cultivated and animals to be domesticated, thus proving essential in the development of agriculture—what is known as the Neolithic Revolution. [369]

China developed paper, the printing press, gunpowder, the compass and other important inventions. [370] The continued improvements in smelting allowed forging of copper, bronze, iron and eventually steel, which is used in railways, skyscrapers and many other products. [371] This coincided with the Industrial Revolution, where the invention of automated machines brought major changes to humans' lifestyles. [372] Modern technology could be seen as progressing exponentially, [373] with major innovations in the 20th century including electricity, penicillin, semiconductors, internal combustion engines, the internet, nitrogen fixing fetilisers, airplanes, computers, automobiles, the pill, nuclear fission, the green revolution, radio, scientific plant breeding, rockets, air conditioning, television and the assembly line. [374]

Náboženstvo a spiritualita

Religion is generally defined as a belief system concerning the supernatural, sacred or divine, and practices, values, institutions and rituals associated with such belief. Some religions also have a moral code. The evolution and the history of the first religions have recently become areas of active scientific investigation. [375] [376] [377] [378] While the exact time when humans first became religious remains unknown, research shows credible evidence of religious behaviour from around the Middle Paleolithic era (45-200 thousand years ago). [379] It may have evolved to play a role in helping enforce and encourage cooperation between humans. [380]

There is no accepted academic definition of what constitutes religion. [381] Religion has taken on many forms that vary by culture and individual perspective in alignment with the geographic, social, and linguistic diversity of the planet. [381] Religion can include a belief in life after death (commonly involving belief in an afterlife), [382] the origin of life, [383] the nature of the universe (religious cosmology) and its ultimate fate (eschatology), and what is moral or immoral. [384] A common source for answers to these questions are beliefs in transcendent divine beings such as deities or a singular God, although not all religions are theistic. [385] [386]

Although the exact level of religiosity can be hard to measure, [387] a majority of humans professes some variety of religious or spiritual belief. [388] In 2015 the majority were Christian followed by Muslims, Hindus and Buddhists. [389] As of 2015, about 16%, or slightly under 1.2 billion humans, were irreligious, including those with no religious beliefs or no identity with any religion. [390]

Science and philosophy

An aspect unique to humans is their ability to transmit knowledge from one generation to the next and to continually build on this information to develop tools, scientific laws and other advances to pass on further. [391] This accumulated knowledge can be tested to answer questions or make predictions about how the universe functions and has been very successful in advancing human ascendancy. [392] Aristotle has been described as the first scientist, [393] and preceded the rise of scientific thought through the Hellenistic period. [394] Other early advances in science came from the Han Dynasty in China and during the Islamic Golden Age. [395] [74] The scientific revolution, near the end of the Renaissance, led to the emergence of modern science. [396]

A chain of events and influences led to the development of the scientific method, a process of observation and experimentation that is used to differentiate science from pseudoscience. [397] An understanding of mathematics is unique to humans, although other species of animal have some numerical cognition. [398] All of science can be divided into three major branches, the formal sciences (e.g., logic and mathematics), which are concerned with formal systems, the applied sciences (e.g., engineering, medicine), which are focused on practical applications, and the empirical sciences, which are based on empirical observation and are in turn divided into natural sciences (e.g., physics, chemistry, biology) and social sciences (e.g., psychology, economics, sociology). [399]

Philosophy is a field of study where humans seek to understand fundamental truths about themselves and the world in which they live. [400] Philosophical inquiry has been a major feature in the development of humans intellectual history. [401] It has been described as the "no man's land" between the definitive scientific knowledge and the dogmatic religious teachings. [402] Philosophy relies on reason and evidence unlike religion, but does not require the empirical observations and experiments provided by science. [403] Major fields of philosophy include metaphysics, epistemology, logic, and axiology (which includes ethics and aesthetics). [404]

Society is the system of organizations and institutions arising from interaction between humans. Humans are highly social beings and tend to live in large complex social groups. They can be divided into different groups according to their income, wealth, power, reputation and other factors. [405] The structure of social stratification and the degree of social mobility differs, especially between modern and traditional societies. [405] Human groups range from the size of families to nations. The first forms of human social organization were families living in band societies as hunter-gatherers. [406]

Kinship

All human societies organize, recognize and classify types of social relationships based on relations between parents, children and other descendants (consanguinity), and relations through marriage (affinity). There is also a third type applied to godparents or adoptive children (fictive). These culturally defined relationships are referred to as kinship. In many societies it is one of the most important social organizing principle and plays a role in transmitting status and inheritance. [407] All societies have rules of incest taboo, according to which marriage between certain kinds of kin relations are prohibited and some also have rules of preferential marriage with certain kin relations. [408]

Ethnicity

Human ethnic groups are a social category who identify together as a group based on shared attributes that distinguish them from other groups. These can be a common set of traditions, ancestry, language, history, society, culture, nation, religion, or social treatment within their residing area. [409] [410] Ethnicity is separate from the concept of race, which is based on physical characteristics, although both are socially constructed. [411] Assigning ethnicity to certain population is complicated as even within common ethnic designations there can be a diverse range of subgroups and the makeup of these ethnic groups can change over time at both the collective and individual level. [159] Also there is no generally accepted definition on what constitutes an ethnic group. [412] Ethnic groupings can play a powerful role in the social identity and solidarity of ethno-political units. This has been closely tied to the rise of the nation state as the predominant form of political organization in the 19th and 20th centuries. [413] [414] [415]

Government and politics

The early distribution of political power was determined by the availability of fresh water, fertile soil, and temperate climate of different locations. [416] As farming populations gathered in larger and denser communities, interactions between these different groups increased. This led to the development of governance within and between the communities. [417] As communities got bigger the need for some form of governance increased, as all large societies without a government have struggled to function. [418] Humans have evolved the ability to change affiliation with various social groups relatively easily, including previously strong political alliances, if doing so is seen as providing personal advantages. [419] This cognitive flexibility allows individual humans to change their political ideologies, with those with higher flexibility less likely to support authoritarian and nationalistic stances. [420]

Governments create laws and policies that affect the citizens that they govern. There have been multiple forms of government throughout human history, each having various means of obtaining power and ability to exert diverse controls on the population. [421] As of 2017, more than half of all national governments are democracies, with 13% being autocracies and 28% containing elements of both. [422] Many countries have formed international political alliances, the largest being the United Nations with 193 member states. [423]

Trade and economics

Trade, the voluntary exchange of goods and services, is seen as a characteristic that differentiates humans from other animals and has been cited as a practice that gave Homo sapiens a major advantage over other hominids. [424] [425] Evidence suggests early H. sapiens made use of long-distance trade routes to exchange goods and ideas, leading to cultural explosions and providing additional food sources when hunting was sparse, while such trade networks did not exist for the now extinct Neanderthals. [426] [427] Early trade likely involved materials for creating tools like obsidian. [428] The first truly international trade routes were around the spice trade through the Roman and medieval periods. [429] Other important trade routes to develop around this time include the Silk Road, Incense Route, Amber road, Tea Horse Road, Salt Route, Trans-Saharan Trade Route and the Tin Route. [430]

Early human economies were more likely to be based around gift giving instead of a bartering system. [431] Early money consisted of commodities the oldest being in the form of cattle and the most widely used being cowrie shells. [432] Money has since evolved into governmental issued coins, paper and electronic money. [432] Human study of economics is a social science that looks at how societies distribute scarce resources among different people. [433] There are massive inequalities in the division of wealth among humans the eight richest humans are worth the same monetary value as the poorest half of all the human population. [434]

Conflict

Humans commit violence on other humans at a rate comparable to other primates, but at a higher rate than most other mammals. [435] It is predicted that 2% of early H. sapiens would be murdered, rising to 12% during the medieval period, before dropping to below 2% in modern times. [436] Unlike most animals, which generally kill infants, humans kill other adult humans at a very high rate. [437] There is great variation in violence between human populations with rates of homicide in societies that have legal systems and strong cultural attitudes against violence at about 0.01%. [438]

The willingness of humans to kill other members of their species en masse through organized conflict has long been the subject of debate. One school of thought is that war evolved as a means to eliminate competitors, and has always been an innate human characteristic. The other suggests that war is a relatively recent phenomenon and appeared due to changing social conditions. [439] While not settled, the current evidence suggests warlike predispositions only became common about 10,000 years ago, and in many places much more recently than that. [439] War has had a high cost on human life it is estimated that during the 20th century, between 167 million and 188 million people died as a result of war. [440]


Для показа рекламных объявлений Etsy по интересам используются технические решения сторонних компаний.

Мы привлекаем к этому партнеров по маркетингу и рекламе (которые могут располагать собранной ими самими информацией). Отказ не означает прекращения демонстрации рекламы Etsy или изменений в алгоритмах персонализации Etsy, но может привести к тому, что реклама будет повторяться чаще и станет менее актуальной. Подробнее в нашей Политике в отношении файлов Cookie и схожих технологий.


ANATOMY 3D ATLAS

ANATOMY 3D ATLAS allows you to study human anatomy in an easy and interactive way. Through a simple and intuitive interface it is possible to observe every anatomical structure from any angle. Highly detailed 3D models, with textures up to 4k resolution, enable to examine the shape of each structure of the human body with great depth.

Systems: Musculoskeletal, Cardiovascular, Nervous, Respiratory, Digestive, Urogenital (male and female), Endocrine, Lymphatic, Eye and ear.

This application is aimed at medical students, doctors, physiotherapists, paramedics, nurses, athletic trainers and in general anyone interested in deepening their knowledge of human anatomy.

This app is a fantastic tool to complement classic human anatomy books.

TRY THE APP

This app is freely downloadable, however an in-app purchase is required to unlock all the contents. Some of the contents are always freely accessible enabling you to try the app properly.


The Male Anatomy (Male Reproductive Organs)

The male reproductive system includes the following structures:

 • Penis
 • Scrotum
 • Testes (testicles)
 • Vas deferens
 • Seminal vesicles
 • Urethra

What Is the Penis?

The penis consists of three main parts, the root, the body, and the glans penis.

The koreň is attached to the abdominal and pelvic wall.

The telo is the middle portion. The body of the penis consists of three cylindrical spaces of soft tissue. When the two larger spaces fill with blood, the penis becomes large and rigid, forming an erection. Two larger cylindrical spaces of soft tissue, called the corpora cavernosa, are located side by side and form the bulk of the penis. The third cylindrical space of soft tissue, called the corpus spongiosum, surrounds the urethra, which forms the urinary passage.

The glans penis is the cone-shaped end or head of the penis, which is the termination of the corpus spongiosum. The small ridge that separates the glans penis from the shaft or body of the penis is called the corona.

What Are the Testicles (Testes)?

The testes (or testicles) are two olive-sized oval bodies, one on the right side and one on the left side. The testes have two main functions, to produce sperm (the male reproductive cell), and to produce testosterone (the male sex hormone). The epididymides and the vasa deferentia are attached to the testicles and are important in transporting sperm cells after they develop in the testes.

The term testicles includes the testes as well as the surrounding structures, such as the vas deferens and the epididymis. These two names, testes and testicles, are often used interchangeably even though their definitions are slightly different.

What Is the Scrotum?

The scrotum is a thin sac of skin and thin muscle in which lie the testicles. The scrotum acts as a climate control system, allowing the testicles to be slightly away from the rest of the body and keeping them slightly cooler than normal body temperature for optimal sperm development. The muscles in the scrotum, called the cremasteric muscles, move the testicles slightly within the scrotum depending on the surrounding temperature.

What Are the Vas deferens and Seminal Vesicles?

Once sperm are produced, they travel through a collection area, called the epididymis, and then through a tube or duct, called the vas deferens, which then joins the seminal vesicles to form the ejaculatory duct. The seminal vesicles produce a fluid that provides nutrients for the sperm and lubricates the urethra. This fluid mixes with other fluids to create the semen.

During ejaculation, muscles surrounding the seminal vesicles contract and push out the sperm and the fluid from the seminal vesicles, much like squeezing a tube of toothpaste. The seminal vesicles are located behind the prostate and the bladder.

OTÁZKA

What Is the Prostate Gland? What Does It Look Like (Picture)?

The prostate is a walnut-sized gland that lies below the urinary bladder and surrounds the urethra. Along with the seminal vesicles, the prostate gland produces a fluid, called prostatic fluid, that contains, protects, nourishes, and supports the sperm. The white, sticky fluid originally from the prostate forms most of the volume of the semen. The prostate has no known function other than reproduction.

The prostate grows throughout life. This growth often causes a blockage in the urethra that affects voiding with such symptoms as urinary frequency, excessive urination at night (nocturia), urgency of urination, and weakening of the urinary stream. This enlargement of the prostate, called benign prostatic hyperplasia (or BPH), can be treated with medication or various surgical procedures.

The prostate is also the source of a prostate specific antigen (or PSA) that is used as a blood test to detect and monitor prostate cancer.

What Is the Urethra?

The urethra is surrounded by the corpus spongiosum, one of the cylindrical spaces of soft tissue of the penis described earlier. In men, the urethra provides a dual purpose, to transport urine from the bladder, and to transport the semen (sperm cells and fluid from the seminal vesicles and the prostate) out the tip of the penis. Scar tissue in this passage, called strictures, can cause urinary difficulty.


Vagina Tests

  : Using a speculum, a doctor can examine the vulva, vagina, and cervix. The strength of the pelvic muscles can also be tested.
 • Papanicolaou smear (Pap smear): During a pelvic exam, the examiner swabs the cervix and vagina. Pap smears screen for cervical or vaginal cancer.
 • Bacterial culture: A swab of the cervix and vagina during a pelvic exam may be cultured in a lab. This can identify bacterial infections. : A microscope is used during a pelvic exam to examine closely the vulva, vagina, and cervix. Colposcopy can help identify cancer or other problems.
 • Vaginal biopsy: In the rare case of a suspicious growth in the vagina, a small piece of tissue (biopsy) may be sent to check for cancer.

References and contact

For any questions and comments regarding the SPM Anatomy toolbox please contact
Prof. Simon Eickhoff (INM-7)

For general questions and comments regarding cytoarchitectonic mapping please contact
Prof. Katrin Amunts ([email protected])

References for the SPM Anatomy toolbox:

Eickhoff S, Stephan KE, Mohlberg H, Grefkes C, Fink GR, Amunts K, Zilles K:
A new SPM toolbox for combining probabilistic cytoarchitectonic maps and functional imaging data. NeuroImage 25(4), 1325-1335, 2005

Eickhoff, S.B. Heim, S. Zilles, K. Amunts, K.: Testing anatomically specified hypotheses in functional imaging using cytoarchitectonic maps. NeuroImage 32(2), 570-582, 2006

Eickhoff SB, Paus T, Caspers S, Grosbras MH, Evans A, Zilles K, Amunts K Assignment of functional activations to probabilistic cytoarchitectonic areas revisited. NeuroImage 36(3), 511-521, 2007

References for probabilistic cytoarchitectonic mapping


Zilles K, Amunts K (2010) Centenary of Brodmann’s map – conception and fate. Nature Reviews Neuroscience 11(2): 139-145

Amunts K, Schleicher A, Zilles K (2007) Cytoarchitecture of the cerebral cortex – more than localization. Neuroimage 37: 1061-1065

Zilles K, Schleicher A, Palomero-Gallagher N, Amunts K (2002) Quantitative analysis of cyto- and receptor architecture of the human brain. In: /Brain Mapping: The Methods/, J. C. Mazziotta and A. Toga (eds.), USA: Elsevier, 2002, p. 573-602.

References for the individual areal distributed with the current release


Amygdala (superficial, latero-basal and centro-medial complex)
• Amunts,K. et al., (2005). Anat. Embryol. (Berl) 210, 343-352.

Hippocampus
• Amunts,K. et al., (2005). Anat. Embryol. (Berl) 210, 343-352.

Superior Parietal Cortex (Areas 5L, 5M, 5Ci, 7A, 7PC, 7M, 7P)
• Scheperjans et al. (2008a), Cereb. Cortex 18: 846-867
• Scheperjans et al. (2008b), Cereb. Cortex 18: 2141-2157

Inferior Parietal Cortex (Areas PFop, PFt, PF, PFm, PFcm, PGa, PGp)
• Caspers et al. (2006), NeuroImage 33, 430-448
• Caspers et al. (2008), Brain Struct. Funkcia. 212, 481-495

Intraparietal Sulcus (Areas hIP1, hIP2, hIP3)
•Choi et al. (2006), J. Comp. Neurol. 495, 53-69
•Scheperjans et al. (2008a), Cereb. Cortex 18: 846-867
•Scheperjans et al. (2008b), Cereb. Cortex 18: 2141-2157

BA 17 and BA 18 (V1 / V2)
• Amunts,K et al., (2000). Neuroimage. 11, 66-84.

Broca’s region (Area 44 / Area 45)
• Amunts,K. et al., (1999). J. Comp Neurol. 412, 319-341.
• Amunts,K. et al., (2004). NeuroImage 22, 42-56.

Frontal pole (Areas Fp1 and Fp2)
• Bludau et al., (2013). Neuroimage. 2, 260-275.

Medial orbitofrontal cortex (Areas Fo1 – Fo5)
• Henssen et al., (2015). Cortex. 75, 87-112.

Anterior cingulate cortex (Areas 25, 33, P24a, P24b, P24c, P32, S24 and S32)
• Palomero-Gallagher et al., (2008). J Comp Neurol. 508(6), 906-926.

Fiber tracts
• Burgel,U. et al., (2006). Neuroimage 29, 1092-1105.
• Burgel,U. et al., (1999) Neuroimage. 10(5), 489-99.

Parietal operculum / SII (Areas OP 1 – OP 4)
• Eickhoff,S.B et al., (2006). Cereb. Cortex 16, 254-267.
• Eickhoff,S.B et al., (2006). Cereb. Cortex 16, 268-279.

Premotor cortex (Area 6)
• Geyer,S. (2003). The Microstructural Border Between the Motor and the Cognitive Domain in the Human Cerebral Cortex (Wien: Springer).

Motor cortex (Areas 4a and 4p)
• Geyer,S. et al., (1996). Nature 382, 805-807.

Primary somatosensory cortex (Areas 3a, 3b, 1)
• Geyer,S. et al., (1999). Neuroimage. 10, 63-83.
• Geyer,S. et al., (2000). Neuroimage. 11, 684-696.

Primary somatosensory cortex (Areas 2)
• Grefkes,C. et al., (2001). Neuroimage. 14, 617-631.

hOC5 (V5 / MT+)
• Malikovic,A., et al., (2007). Cereb. Cortex 17, 562-574.

Primary auditory cortex (Areas TE 1.0, TE 1.1 and TE 1.2)
• Morosan,P. et al., (2001) Neuroimage 13, 684-701.

Posterior insula (Areas Ig1, Ig2, Id1)
• Kurth,F. et al., (2010) Cerebral Cortex 20(6): 1448-1461.

Ventral extrastriate cortex (V3v / V4)
• Rottschy,C., et al., (2007). Hum Brain Mapp. 28(10):1045-1059.

Dorsal extrastriate cortex (hOC3d / hOC4d)
• Kujovic et al., Brain Struct. Funkcia. 10.1007/s00429-012-0390-9, 2012.

Gyrus fusiformis (FG1, FG2)
• J. Caspers et al., Brain Struct. Funct., 10.1007/s00429-012-0411-8, 2012.

Mid-Fusiform Gyrus (Areas FG3 and FG4)
• Lorenz et al., (2015). Cereb Cortex. pii: bhv225

Lateral occipital cortex (extrastriate areas hOc4la and hOc4lp)
• Malikovic et al., (2016). Brain Struct Funct. 221(4), 1877-1897.

Frontal pole (Fp1, Fp2)
• S. Bludau et al., (2014) Neuroimage, 93(2), 260–275

Basal Forebrain (Ch1-3, Ch4)
• L. Zaborszky et al., (2008) Neuroimage, 42(3), 1127–1141

Cerebellar nuclei (DDN, VDN, EN, GN, FN)
• Tellmann et al., (2015). Front Neuroanat. 13, 9-54.

The SPM Anatomy toolbox also include the Cerebellar atlas by Diedrichsen

Cerebellar atlas Diedrichsen,J. et al., (2009 ) Neuroimage. 46(1), 39-46.
http://www.icn.ucl.ac.uk/motorcontrol/imaging/propatlas.htm

The SPM Anatomy toolbox also include the Thalamic Connectivity atlas by Behrens


Pozri si video: Hacking a Bird in The Sky: Hijacking VSAT Connections (Septembra 2021).