Viac

Chyba Pythonu s doplnkom OpenLayers QGIS 2


Chvíľu používam QGIS, ale odkedy používam QGIS 2, doplnok OpenLayers mi nefunguje na domácom počítači. Na svojom pracovisku som však úspešne nainštaloval rovnakú verziu. Pozrel som sa na ďalšie príspevky a pokúsil som sa nastaviť CRS a povoliť za behu, ale nefunguje to pre mňa.

Vie niekto ponúknuť ďalšie usmernenie?

Tiež som sa pokúsil odinštalovať/ znova nainštalovať.

Chybový kód nižšie:

Pri vykonávaní kódu Python sa vyskytla chyba:

Traceback (posledný hovor ako posledný): Súbor „C: Users Lee/.qgis2/python/plugins openlayers_plugin openlayers_plugin.py“, riadok 48, v aplikácii addLayer self.plugin.addLayer (self) Súbor "C: Users Lee/.qgis2/python/plugins openlayers_plugin openlayers_plugin.py", riadok 194, v vrstve addLayer = OpenlayersLayer (self.iface, self .__ coordRSGoogle, self.olLayerTypeRegistry) Súbor „C: Users Lee/.qgis2/python/plugins openlayers_plugin openlayers_layer.py“, riadok 64, v __init self.page = OLWebPage () Súbor "C: Users Lee/.qgis2/python/plugins openlayers_plugin openlayers_layer.py", riadok 38, v inic proxy = getProxy () Súbor "C: Users Lee/.qgis2/python/plugins openlayers_plugin tools_network.py", riadok 42, v getProxy proxy.setPort (settings.value ("/proxyPort", 10, typ = int)) TypeError: nemožno previesť QVariant typu 10 na QMetaType typu 2

Verzia Pythonu: 2.7.5 (predvolené, 15. mája 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]

Verzia QGIS: 2.0.1-Dufour Dufour, d94c044

Cesta Pythonu: ['C:/PROGRA ~ 1/QGISDU ~ 1/apps/qgis /./ python/plugins processing', 'C: Users Lee .qgis2 python plugins GeoCoding', 'C: /PROGRA~1/QGISDU~1/apps/qgis/./python ',' C: Users Lee/.qgis2/python ',' C: Users Lee/.qgis2/python/plugins ',' C :/PROGRA ~ 1/QGISDU ~ 1/apps/qgis /./ python/plugins ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 bin python27.zip ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 DLLs ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib plat-win ' , 'C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib lib-tk', 'C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 bin', 'C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages PIL ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages win32 ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages win32 lib ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages Pythonwin ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site -balíky Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages six-1.3.0-py2.7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages wx-2.8- msw-unicode ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages xlrd-0.9.2-py2.7.egg ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps Python27 lib site-packages xlwt-0.7.5-py2.7.egg ',' C: Users Lee .qgis2 python plugins mmqgis/forms ',' C: PROGRA ~ 1 QGISDU ~ 1 apps qgis python plugins fTools tools ']


Ak doplnok OpenLayers zlyhá s chybou v „getProxy“, overte správnosť nastavení servera proxy v ponuke možností.


FIY, vývojári QGIS uvažujú o ukončení podpory doplnku OpenLayers v prospech Služby QuickMap (už je k dispozícii v rozšíreniach)

Prečo? Je to hlavne zastaraný doplnok, ktorému by ste sa mali vyhnúť. Bolo to užitočné pred niekoľkými rokmi, ale nerieši to dobre s projekciami.


Mal som ten istý problém a riešenie bolo

nastavenia> možnosť> sieť (zrušte začiarknutie políčka proxy)

A tým sa môj problém skončil