Viac

Chcete extrahovať viac hodnôt do bodov a potom ich rozpustiť pomocou ModelBuilder?


Chcem extrahovať viac hodnôt z 2 rastrov na body a tieto body potom rozpustiť pomocou modelu ArcGIS ModelBuilder. Vo funkcii Rozpustiť chcem urobiť nejakú štatistiku extrahovaných hodnôt (min. A max.)

Môj problém: V štatistických poliach nástroja Rozpustiť nemôžem vybrať nové generované polia v nástroji „Extrahovať viac hodnôt do bodov“. Nové generované polia tiež nemožno vybrať na rozpustenie. Otázky: 1) Prečo nie sú nové vygenerované polia ponúkané v nástroji na rozpustenie? 2) Ako môžem nechať svoj model spustiť?


Pole musíte ručne pridať do vstupu nástroja na rozpustenie. Hneď pod výberom poľa rozpustenia je tlačidlo s názvom „Pridať pole“. Do polí štatistických údajov môžete tiež zadať ľubovoľný názov poľa, aj keď sa v zozname nenachádza.