Viac

Vynásobte stoh rastrov s pohyblivou rádovou čiarkou (kompozitný raster) s konštantou


Pokúšam sa vynásobiť stoh rastrov s pohyblivou rádovou čiarkou (10 vrstiev) konštantou a zaokrúhliť nahor na ďalšie celé číslo. Mám vzorec RoundUp (10*composite_raster) v rastrovej kalkulačke, ale z nejakého dôvodu má výstupný raster iba 1 pásmo, pričom očakávam 10 pásiem? Môžete prosím navrhnúť nejaký spôsob, ako znásobiť zložený raster konštantou?


Čo môžete urobiť, je použiť nástroj Times na každom pásme a potom kombinovať jednotlivé rastre do jedného rastra pomocou nástroja Kompozitné pásma. V podstate pre znásobenie každého pásma pri pridávaní rastra do nástroja Times dvakrát kliknite na názov súboru rastra, akoby ste otvorili priečinok. Potom uvidíte všetky kapely.