Viac

Orežte čiary prekrytím mnohouholníkov


Chcem rozrezať tvar čiary na časti podľa mnohouholníkových oblastí. Zatiaľ žiadny problém. Polygóny sa ale na hranici navzájom prekrývajú. Potrebujem jeden riadkový výsledok pre celú oblasť každého polygónu. Máte nápady na automatické riešenie? Gdal ogr to nemôže urobiť, pretože sa pretínajú polygóny.


Moje riešenie je iterácia GRASS GIS v.select. Takže pre každý polygón dostanem úplné tvary čiar bez toho, aby som mal problémy s priesečníkom.