Viac

Kombinácia 3 indexov tvarových súborov do jedného indexu v jednom tvarovom súbore v ArcGIS 10.1


Mám rôzne súbory mnohouholníkových tvarov, z ktorých každý má ako atribút index prístupnosti v rámci administratívnej oblasti v rozmedzí od 0 do 1. Vhodnosť sa zvyšuje z 1 na 0. Ako môžem skombinovať tri v ArcGIS, aby som získal jeden indikátor? Každému atribútu som priradil v rámci súboru tvarov stupnicu od 1 do 5 v závislosti od zvyšujúcej sa vhodnosti, potom som tieto tri zhrnul a štandardizoval. Je to logické, že mám plnú licenciu so všetkými rozšíreniami


Môžete sa pokúsiť previesť tieto tvarové súbory na rastrové súbory s hodnotovým poľom ako indexom dostupnosti a potom sa pokúsiť použiť rastrovú kalkulačku na získanie toho, čo chcete.

Môžete použiť súčet týchto rastrov alebo priemer alebo čokoľvek chcete.


Pozri si video: Add GPS coordinates into Arcmap (Október 2021).