Viac

Model beží iba otvorený „modelbuider“


Používam ArcGIS 10.2.2 pre Desktop.

Mám model vyrobený v ModelBuilder, ktorý momentálne robí:

  1. vstupné súradnice XY excelová tabuľka
  2. udalosť XY
  3. prevod tvaru udalosti formátu
  4. pridať pole "name1"
  5. pridať pole "name2"

Zatiaľ je to dobré, ale moje problémy sú:

  1. model funguje iba v takom vydaní
  2. Nemôžem pridať nástroj na výber môjho nového tvarového súboru


Pripojte nástroj „Vytvoriť vrstvu prvkov“ medzi nástrojmi .SHP a „Vybrať vrstvu podľa atribútu“.

Vytvorí vrstvu prvkov zo vstupnej triedy prvkov alebo súboru vrstiev. Vrstva vytvorená nástrojom je dočasná a po ukončení relácie nebude pretrvávať, pokiaľ nebude vrstva uložená na disk alebo nebude uložený mapový dokument.

'Select Layer by Attribute' predpokladá, že budete používať vrstvu v MXD. Prevedenie ľubovoľného súboru do „vrstvy“. môžete použiť tento nástroj.