Viac

4.10: Výučba a poznávanie zemetrasení - geovedy


Vyučovacia / učebná diskusia

Pokyny

Pri tejto aktivite chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, čomu sme sa venovali v tejto lekcii, a aby ste zvážili, ako môžete tieto materiály prispôsobiť svojej vlastnej učebni. Pretože sa jedná o diskusnú aktivitu, budete musieť vstúpiť do diskusného fóra viackrát, aby ste si mohli prečítať príspevky ostatných a odpovedať na ne.

Účasť na diskusii

  1. Vstúpte do diskusného fóra „Výučba a poznávanie zemetrasení“.
  2. Pošlite svoje nápady, ako by sa dali materiály, ktoré sme preberali v tejto lekcii, prispôsobiť pre vašu vlastnú učebňu. Na aké zručnosti sa kládol dôraz? Ako postupujete pri vykresľovaní údajov a veľkých súborov údajov vo vašej triede?
  3. Prečítajte si príspevky ostatných študentov.
  4. Odpovedzte aspoň na jeden ďalší príspevok požiadaním o vysvetlenie, položením následnej otázky, rozšírením toho, čo už bolo povedané, atď.


Pozri si video: Aleš Špičák - Ničivá zemětřesení a jejich nepředpovídání Pátečníci (Október 2021).