Viac

Index vyjadruje tvarovú podobnosť medzi dvoma množinami údajov


Mám dva súbory údajov. Jedným sú body v modrej krivke. Druhou sú body v zelenej krivke. Teraz chcem nájsť nehnuteľnosť (P) alebo niečo iné ako index, ktorý má nasledujúce vlastnosti:

  1. Predstavuje podobnosť medzi dvoma súbormi údajov. (S podobnosťou mám na mysli rovnaké grafy tvarov týmito bodmi dvoch súborov údajov)
  2. Nezáleží na rozsahu. Dva tvary majú rovnaký tvar, ale rozdielna mierka dáva rovnakú P hodnotu.

Mohli by ste navrhnúť, čo by som mal zvážiť?


Pokúsil som sa použiť afinnú transformáciu na zladenie tvarov a použitú oblasť symetrického rozdielu medzi cieľovými a zhoda tvarmi (D) na výpočet

P = 1 - D / AreaOfShapeToMatch:

Výsledok vyzerá takto:

Nájsť transformačné koeficienty pomocou techniky najmenších štvorcov by nemalo byť výzvou, ak viete, ako si spájať body.

Túto techniku ​​nemôžete použiť na porovnanie trojuholníkov, pretože akékoľvek 2 sa budú zhodovať. To isté s obdĺžnikovými tvarmi. Obdĺžnik sa bude zhodovať so štvorcom.